IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 5 no. 56 13 Juli 1967- Parochie H. Cda. 9e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor Gerrit van Dijck, 8-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de' familie Janssen, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Victor Luyten. Maandag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Vergeldt-Smeets Dinsdag: 8 uur besteld jaargetijde voor Johannes Keysers en Catha- rina Janssen. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Adriaan en Frans Kuunders. Donderdag:19 uur nm. avondmis voor spoedig herstel van een zieken Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Johanna Aerts - Barten. Zaterdag: 8 uur geen mis 19-30 uur nm. avondmis, leesmis voor de familie Fleurkens - Teunissen. Misdienaars: Zaterdag Zondag 7.30 uur 7 uur 8.30 uur 10 uur Weekdierst.: de Wit - Peeters Bus - Crienen Spreeuwenberg - van Asten Gooren - Cox Bus - Crienen. In verband met de diverse vacanties zullen er tot half Augustus tijdens de leesmissen van zaterdagavond en 8.30 uur geen gezangen worden gezongen. cLmo 0 o x* 1 A.s. dinsdag om 8.30 uur is er weer repetitie. Dan wor den alle leden weer verwacht. Als er nieuwe geintresseerden zijn, kom gerust een keer naarvonze repetitie, het verplicht U tot niets Tuinbouj^ereniging^ ^onlen(^e weewordt er alleen s'morgens naar de veiling gereden, alle producten moeten om half 8 aan de loods zijn. Zij, die in de week van 23 toy 30 Juli produsten hebben om te leveren, worden verzocht om hiervoor in de week voor genoemde datum contact op te nemen, zodat voor een behoorlijk vervoer kan worden gezorgd, Verder verzoeken wij de leden de kisten die ze nodig hebben in de week van 23 tot 30 Juli, reeds in de week tevoren af te halen. ironnyclub. jQle -belangstellenden, om te komen tot het oprichten van een ponny-club, worden a.s. Maandag 17 Juli 1967 bij H. van Asten verwacht. Aanvang 8.30 uur'nm. DANSEN DANSEN in het Gemeenschaps huis, op Zondag 16 Juli a.s., aanvang 6 uur nm. Muziek: "The Lonely Birds". e °°P* wegens verandering van bedrijf, 4 volbloed vaarzen en vol-.ijzeren stalbeugels plus nog enk e1e dri nkbakj e s G. Migheis. Ringweg, tel.323

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1