6 Juli 1967. jaargang 5 no. 35 Parochie H. Oda. 8e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor Gerardus Vergeldt, 8.30 uur maanddienst voor Louis Arts, 10 uur Hoogmis voor de parochie» Maandag: 8 uur leesmis voor Gerard en Willy Puts. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de familie Jenneskens - Poels. woensdag: 8 uur leesmis voor Pierre en Harrie Hanssen. Donderdag: 19 uur nm. leesmis voor Antoon Janssen.' Vrijdag; 8 uur leesmis voor Allegonda Janssen. Zaterdag: 8_uur geen mis^9.30 uur nm. leesmis voor Peter Joh. van Lipzig en Elisabeth Verhoeven. Misdienaars: Zaterdag 7-30 uur Zondag 7 uur .o 830 uur 10 uur Weekdienst Winnen - Clerkx. de Wit - Peeters Bus - Crienen Spreeuwenberg - van Asten, de Wit - Peeters. L V B 11 Degenen die op dinsdag 11 Juli mee op reis gaan wordt ver zocht om 7»30 uur vm. aan de kerk te zijn, er wordt precies op tijd verttükken. Het vertrek is via de Middenpeelweg, richting Slangen. De deelnemers wordt tevens verzocht de PAS niet te ver geten. uitslag vlucht; Tergnier, los 10*4-0 uur, aankomst 1e duif 13.34- uur, laatste duif 14.02 uur. H.van Ass: 1-11-12-13-24-25- 30e prijs. Arts: 2-10-14e prijs. J. J. P. H. Custers: 3-7© prijs. Arts: 4-5e prijs. Hendrix: 6-22-28e prijs. Teunissen-Geurts:8-9-29© prijs P. de Lauw: 15-26e prijs Fr. Janssen: 16e prijs. Fr. Roelofs: 17-19-23© prijs, H. Tielen: 18e prijs. Arts- Geurts: 20e prijs. J. W. Hendrix: 21e prijs. H. Houben: 27© prijs. bitslag vlucht: Chateauroux^i los 5»45 uur, aankomst 1e duif 16.07 uur, laatste'duif16.55 uur. J. Custers: 1e prijs J. Arts: 2e prijs Fr. Roelofs3-7© prijs Gevraagd. BessenpiukXers (pluk- 1 sters) J o sVer1i nd enHe ids epe e1w24 J. Camps: 4e prijs H. van Ass: 5~6e prijs. 'Te xoop. nj_euwe aardappelen, H. Vollenberg, Heidsepeelweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1