29 Juni. 1967. jaargang 5 no. 34. Parochie H. Cda. 7e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8«30 uur leesmis voor Alle- gonda.Janssen, 10 uur Hoogmis voor Jan Mathijs Smeets en Emilia Janssen. Maandag8 uur leesmis voor Harrie Póels. Dinsdag8 uur gesticht jaargetijde voor Catharina van Lipzig- Geurts, en Maria van Lipzig-'Willems Woensdag: 8 uur leesmis voor de familie Jenneskens-Poels Donderdag:19 uur avondmis voor Harrie Verhees en Johanna Philipsen. Vrijdag: 8 uur leesmis t.e.v. de E. Oda voor-de familie Smeets- van Asten. Zaterdag: 8 uur geen E. Mis, 19»50 uur avondmis voor de overleden familie van Beers. Gooren - Cox Winnen - Clerkx de Wit - Peeters Bus - Crienen. Clerkx. ELOm het oversteken van de drukke Middenpeelweg met de kermis zoveel mogelijk te beperken zijn de kermisspullen opgesteld op het parkeerterrein voor de kerk. Dit kan voor de bezoekers van de kerk tijdens de missen wat ongerief veroorzaken. Verzocht wordt daarom om de auto's die komen van de richting Veulen en kruispunt Caltex te parkeren op het Schoolplein en de auto's die van de Timmermannsweg komen te parkeren langs de kerkweg. Dit geldt ook als een bezoek,wordt gebracht aan de kermis. SchoolnieuwsTl - ljr -pe gpote vacantie,voor dit jaar duurt van Maano.ag 5 Juli tot en met Vrijdag 11 Augustus, pit zijn 6 hele weken. Het nieuwe schooljaar begint weer op maandag 14 Augustus. Ook op Dinsdag 17 Augustus is er gewoon school, daar deze dag heit meer als zondag gevierd wordt. Over de gang van. zaken voor het komende schooljaar wordt U na de vacantie geinformeerd, daar dit anders toch verwarring met zich mee brengt ibliotheek, pppppo^pggp is ..gedurende de vacantie van de lagere school gesloten. De openstelling wordt ter zijner tijd'in IJ.N.B. bekend gemaakt. Zij, die toch willen lezen.kunnen met hun lidmaat schapskaart ook boeken halen in de Openbare leeszaal te Venray, als er daar i.v.m. de vacantie tenmisnte niet gesloten is. U raadplege daarom eerst "Peel en Maas" Misdienaars: ry s\<-\ -zr\ Zaterdag19 50 uur Zondag: 7 uur, 8.50 uur, c 10 uur Weekdierst: Winnen -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1