1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 5 no. 33 22 Juni 1967- Zondag: Parochie H. Oda. 6e Zondas; na Pinksteren. 7 uur leesmis voor de parochie, 8»30 uur leesmis voor wim Bus en Martin Bus en echtgenote, 10 uur Hoogmis voor Catharina van Vegchel - Ewalds en Arnold Bexkens, Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Smeets- van Asten. Dinsdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Philipsen- Groetelaars. Woensdag: 8 uur leesmis voor Willem Vollenberg, Donderdag:7 uur avondmis voor de fam. .Jenneskens - Poels. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Pierre en Harrie Janssen. Zaterdag: 8 uur leesmis voor de familie Vollenberg - Verheyen. 19*30 Uur nm. leesmis voor Martinus Janssen, Prancisca Swinkels en Frans Brëssers. Wij willen de parochianen er op attent maken dat de bestelde missen bijna op zijn, en wij willen degenen die een mis willen bestellen nu verzoeken, om dit nu te doen. Zaterdag 10.30 uur: Spreeuwenberg - van Asten Zondag 7 uur: Gooren - Cox. 8.30 uur: Winnen - Clerkx. 10 uur: de Wit - Peeters. Weekdienst: Gooren - Cox. Op de zondag Interkring sportdag behaalde Anny Horrevoets weer enkele prijzen, en wel voor de 100 meter hoog- en verspringen de eerste en voor de 4-00 meter de tweede prijs. Alle leden van de sportclub worden 'op Donderdag 13 Juli weer in de school verwacht. Het ligt in de bedoeling in de kring Venray een oriëntatiecursus te organiseren, indien er voldoende belangstelling bestaat. Hieraan kunnen alle meisjes boven de.20 Jaar aan dè'élnemen, dus ook niet leden. Deze cursus zal op de huishoudschool worden gegeven. De volgende lessen zullen worden uitgewerkt: 1 Bouwen en verbouwen, 2. woninginrichting,3Uitzet, 4-. Aanschaf en gebruikte artikelen, 5- Gezinscyclus. 6. Efficiën'cy-arbeid-tiJd-geld. Aan deze onderwerpen kunnen 8-10 lessen worden besteed. De cursus- bijdrage. is f.3-60 per persoon. Als het mogelijk is zullen deze les sen worden ''gegeven door een economische-sociale voorlichtster. Wil len de deelneemsters tot slot een excursie dan is dit voor eigen re kening. Opgave t/m 23 Juni bij Anny Pouwels, tel. 231, liefst na 19 uur. Tevens wordt ar in Roermond een soort cursus gegeven onder het motto, knutselen met waardeloos matriaal. Hieraan kunnen van iedere afdeling 2 meisjes deelnemen. Na afloop kunnen ze dan in hun eigen afdeling een paar avonden het geleerde in praktijk brengen. Degenen die hmergoor intresse hebben kunnen zich opgeven bij Anny Pouwels. 33 SHU 6 O OI* -1 Door omstandigheden is er geen repetitie meer voor Dins dag 18 Juli om 8.30 uur nm. Wij hopen dat alle leden dan weer aanwezig zullen zijn. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1