9 15 Juni 1967» jaargang 5 no. 52 Parochie Kr Oda. Zondag: Maandag 'Dinsdag: Woensdag: 5e Zondag na Pinksteren. 7 uur leesmis voor de overleden familie Thoone - Philip- sen, 8 uur leesmis, speciaal voor de communicanten en fa milieleden, 9 uur leesmis voor Louis en Harrie Arts. 10 uur Hoogmis voor de parochie. 8 uur leesmis voor Piërre en' Harrie Janssen. 8 uur maanddiesst voor Adriaan en Frans Kuunders. 8 uur maanddienst voor Johanna Aerts - Barten. Donderdag:19 uur nm. avondmis, gesticht jaargetijde voor Jan- en Jeanette Poels. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Wellen - Kutten. Zaterdag: 8 uur leesmis voor de overlfam. van Lipzig - Michels, 19*30 uur avondmis uit dankbaarheid voor de familie Crie- nen - Voesten. De H. Mis van 8 uur op zondag is speciaal voor de communiecanten en hun familie. Men wordt vriend_elijk verzocht naar een andere mis te gaan als men niet bij deze plechtigheid betrokken is. Misdienaars: n zjono_ag 7 uur 10 Weekdierst Spreeuwenberg - van Asten. Gooren - Cox. Winnen - C-lerkx. de Wit - Peeters. Snreeuf^enberg - van Asten. £2mdmZe.^ereniS.inËX uitslag vlucht; Moulins, afstand 580 km.,los 5*50 uur, aankomst 1e duif 15*4-7 uur,laatste duif 17*08 uur. H. van Ass: 1-2-6e prijs J. Custers:3-4-11e prijs j. Arts: 5-8e prijs J. Camps: 7© prijs J. Cox: 9© prijs Fr-c-Roeiofs10e prijs, Uitslag vlucht: P.St.Max., afstand 337 km.los 6 uur, aankomst Ie duif 10.SO uur, laatste duif 10.4-4 uur. H. van Ass: 1-4-8-12-13-27© pr. Fr.Janssen: 2-15-23© prijs J.Custers: 3~31"38e prijs. P. Arts: 5-26e prijs H. Tielen: 6e prijs H.Hendrix: 7© prijs H. Steeghs: 9© prijs J. Arts: 10-28-36-39© prijs G. Cuppen: 11-25-30-32© prijs. P. de Lauw: 14-33e prijs P. Cox: 16e prijs M.H. Arts: 17-37© prijs G. Linders: 18-21-22e prijs Teunissen-Geurts19-20-34-40e pr-f A. van Asten: 24e prijs H. Houben: 29e prijs. J. Cox: 35© prijs. Vermist uit wei aan Timmer- mannsweg: een pink. A. Marcellis, v.Montfortstr xe koopeetaardappelen, Fït Janssen, tel.nc.247» Te koop. ]200iruiters en een vorkjesschudder J. Dobbe, Kempkensberg. Te en koop.. Op ruit— spits-, savoje- rodekoolplanten. Potten, So.hoclweg 6. ,T X'

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1