IJSSELSTEIJNS NIÉUWSBLAD jaargang 5 no. 29 25 Mei 1967 Parochie II. Oda 2e bondag na Pinksteren Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur leesmis voor Jo hanna Aerts "besteld door de bejaarden, 10 uur Hoogmis voor de ovderleden familie "Verrijken - Rongen. Maandag: 8 uur leesmis voor Gerard Deters. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden fam. Claessens - Poels. Woensdag: 8 uur leesmis voer Peter Joh. Philipsen. Donderdag:7 uur avondmis, leesmis voor Willem Vollenberg, Vrijdag: eerste vrijdag, en feest van het H._Eart, 8 uur leesmis voor de overleden familie Thoone - Philipsen. Zaterdag: 11 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Beurs- kens - van Baar, 19.30 uur nm. leesmis voor de overleden familie Coenen - Spreeuwenberg. A-ge Schooj^n-.euws^ jkavon(ienGp maandag 29 en dinsdag 30 Mei a,s. vinden de 2e serie kijkavonden plaats van het schooljaar 1966 67* De kinderen hebben vrijdag weer een circulaire meegebracht, waar op de tijd staat, waarop we U het liefst verwachten. U weet het, dat indien U op de voor U aangewezen tijd moeilijk kunt, U altijd op een ander tijdstip van die maandag- en dinsdagavond van harte welkom bent. Komt U toch in elk geval weer, opdat de belangstelling weer, zoals alle voorgaande keren een geweldig succes mag worden. Ouderavond 6e klas. Op maandag 5 Juni wordt er in het Gemeenschaps huis een ouderavond gehouden voor de ouders, die leerlingen in de zesde klas hebben zitten. Deze ouderavond staat i.v.m. de schoolver- latingsdagen. Hiervoor brengen de 6e klassers nog een circulaire mee naar huis. Grote vacahtie. Van tijd tot tijd wordt mij nog steeda gevraagd wan neer de zomervacantie vealt. Deze begint op zaterdag 1 Juli(toch al vrij)Het nieuwe schooljaar zal op zijn vroegst beginnen op maandag 1K Augustus a.s. Opgave leerlingen lagere school. Indien U kinderen hebt, die dit jaar niet op de kleuterschool zijn geweest en een kind(eren) hebben, dat in Augustus naar de lagere school gaat, wilt U mij dit dan tele fonisch melden (255) opdat ik U een inschrijvingsformulier kan toe? zenden. Kinderen van de kleuterschool, die naar de lagere school ko men, krijgen het inschrijvingsformulier via de kleuterschool mee naar huis. Moliothe^k^ ^ondeig na Hoogmis is de bibliotheek geopend tot een kwartier daarna. Op zond.ag 2 Juli wordt de bibliotheek tijdelijk gesloten. Wilt U er zorg voor dragen, dat U uiterlijk zondag 2- Juli alle in bezit zijn de boeken hebt terugbezorgd.. Dit in verband met het vervangen van boeken in de zomermaanden. Dames-gymnastiekclub half 9, voor alle leden A.s. maandag 29 Mei gymnastiek van half 8 tot

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1