IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 18 Mei 1967* jaargang 5 no. 28- m Parochie H. Oda. Ie Zondag na Pinksteren,Drievuldiheidszondag. Zondag: 7 uur leesmis voor Martien Bus, en echtgenote en "Wim Bus, 8.30 uur leesmis voor Ie overleden familie Jeurissen-^ Janssen, 10 uur Hoogmis voor de parochie, na de Hoogmis sacramentsprocessie. Maandag: 8 uur leesmis voor Harrie Vergeldt. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de familie van Vegchel - Verheyen. Woensdag: 8 uur leesmis voor de familiè Vollenberg - Verheyen. Donderdag:H. Sacramentsdag, feestdag van devotie, 7 uur nm, avond mis, leesmis voor de fam. Peeters - in fc Hulst. Vrijdag: 8 uur. leesmis voor de overleden familie Swinkels-Claessens 10.uur plechtige huwelijksmis voer het bruidspaar Verrij ken - Rongen. Zaterdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Martens - Ctterdijk, 19*30 uur avondmis voor de overleden familie Janssen - van Lipzig. Zondag 21 Mei zullen we onze jaarlijkse sacramentsprocessie houden. Als het weer het toelaat zullen we de woorddienst van de Eucharis tieviering dóen in de kerk, en na de credo de processie houden, wel ke zal trekken over de Schoolweg, Litsenbergweg, van.Beurdenstraat Lovinckplein naar het schoolplein, waar de Eucharistieviering wordt voortgezet Na de H. Mis wordt men verzocht even te blijven staan tot dat de priester met het Allerheiligste in de kerk is. In de hierboven opgegeven route is de volgende correctie aan te brengen: van de v.Beurdenstraat trekt de processie via de van Mont- fortstraat, Heiasepeelweg, Jan Poelsweg naar het Lovinckplein en verder naar het Schoolplein, PinksteractieIn de komende week zal door de K.V.P. weer de jaarlijkse Pinksteractie worden gehouden, ten bate van het Dr.Nolens- fonds. Deze collecte is dit jaar door omstandigheden een week uitge steld moeten worden. Het bestuur rekent echter evenals voorgaande ja ren op Uw milde bijdrage. 1eDeze week is er gelegenheid voor het betalen van de- premie, voor degenen die geen bijzondere machtiging hebben getekend. De premie bedraagt {- voor koeien en pinken. F anfare Onze drumband zal a.s. Zondag 21 Mei deelnemen aan het drumbandconcours van de Bossche Bond te Reek, bij. Grave. Zij zullen uitkomen in de afd. Uitmuntendheid. Het aantal deelnemende corpsen bedraagt 13, en vangt aan om 2 uur nm. Het bestuur wenst het drumcorps bi-j voorbaat veel succes toe. Het vertrek is bepaald op 11 uur bm.per bus. HOUDT ZONDAG 28 Mei a.s. VRIJ VOOR EEN BEZOEK AAN DE AUTOCROSS I Deze autocross wordt gehouden ten bate van de KERK.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1