IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 13 April 1967. jaargang 5 no. 23 Parochie H. Cda. 3e Zondag na Pasen. 7 uur leesmis voor de parochie, 8»30 uur leesmis voor Jan Geurts, 10 uur hoogmis "besteld jaargetijde voor Harrie Goumans. 8 uur leesmis voor Louis Arts. 8 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwen- berg. Woensdag: 8 uur maandienst voor Johanna Aerts - Barten. Donderdag:19 uur avondmis, maanddienst voor Fieter Luyten. Vrijdag: 8 uur gestichte H. Kis t.e.v. O.L. Vrouw voer de fami lie Mulders. Zaterdag: 8 uur maanddienst voor Adriaan en Frans Kuunders, 19«30 uur avondmis, leesmis voor de parochie. qp dinsdag 18 April a.s. wordt er in het Gemeenschaps huis om 8 uur na.een ouderavond gehouden voer de ouders, waarvan de kinderen de Eerste H. Communie gaan doen. Deze avond is voor de ouders van de Eerste communicanten, van groot belang, omdat er op de ze avond gesproken en geadviseerd zal worden, over hoe men thuis in het gezin kan meehelpen met de voorbereiding tot deze dag. De kinderen, die de Eerste Communie gaan doen, brengen nog een uit nodiging mee naar huis vanuit'de school. AhdAËEEu. Onze dorpsfanfare houdt a.s. Zaterdag 15 April, in het Gemeenschapshuis weer een uitwisselings- muziekavond. Als. gastfanfare zal' onze fanfare deze avond met muziek openen. Daarna zullen optreden de fanfare's van Meterik en Stevensbeek. Na afwerking van dit programma zal de plaatselijke boerenkapel voor een opluistering zorgen. ^et bestuur hoopt dat vele muziekliefhebbers deze avond zullen^be zoeken, om niet alleen de eigen muzikanten, maar ook corpsen uit de omgeving eens te beluisteren. Vanwege de avondmis om 7-30 uur, kan niet zo vroeg begonnen worden, maar na afloop kunt U in'het Gemeenschapshuis terecht, en wij hopen dat het daar gezellig wordt, dan kunt U uw wekelijkse zorgen verge ten bij wat muziek, en zodoei.de de zondag wat verlengen. Laat ons afspreken tot gijk zaterdagavond in de zaal, het bestuur wenst U bij voorbaat een genoeglijke avond. pit jaar zal in de kring Venray weer een varkens- en veebe- oordelingswedsfrijd georganiseerd worden. Eventuele deelnemers kunnen zich melden bij H. Janssen tel.no.332. illnlM Zondag: Maandag Dinsdag: Pw

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1