jaargang 5 no. 22 6 April 1967- Parochie H. Gda. 2e Zondag na Pasen. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur leesmis uit dank baarheid bij gelegenheid van het 25 jarig kloosterjubileum van zuster Maria Presidia Buise, 19 uur hoogmis voor de overleden familie Nooyen-Claessens Maandag: 8 uur maanddienst voor Anna Arts - Janssen» Dinsdag: 8 uur weekdierst voorJohanna Aerts - Barter. Woensdag: 8 uur leesmis voor Frans Kuunders besteld door het perso neel van N.V. Burgers. Donderdag:? uur avondmis leesmis uit dankbaarheid voor de familie Peeters- in 't Hulst. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Anna Noy - Janssen. Zaterdag: 8 uur leesmis voor Adriaan 'Kuunders besteld door de kaartclub, 7*30 uur nm. avondmis, leesmis uit dankbaar heid voor de familie Janssen - Nooyen. Op zondag 9 April, de 2e zondag na Pasen, is de voorge schreven collecte voor het Groot Semenarie. De eerste H. Communie der kinderen zal zijn op de zondag na s'Heren Hemelvaart, n.l. 7 Mei. De plechtige hernieuwing der doopbeloften zal zijn op Zondag 18 Juni. Aan alle inwoners. -c. zijn afdelingen van de M.B.Jj, die m c.e zomer graag op een boerderij gaan bivakkeren. Nu zouden wij willen vragen of er misschien boerderijen zijn waar een groep meisjes zou kunnen logeren tijdens de vacantie. Zij, die hiervoor plaats hebben op een stal of schuur, en eventueel een groep zouden willen hebben, kunnen dit voor Maandagavond opgeven bij Anny Pouwels tel. 231 of Maria Verheyen tel. 270. ps maandag begint de gymnastiek voor de 1e groep om 7-30 uur, voor de 2e groep om 8.30 uur. Denk aan de con tributie. eeverpekering_._ Volgende week wordter begonnen met schatten. De leden worden verzocht om de schetsen bij elkaar te hebben. DANSEN. DANSEN. in het Gemeenschapshuis, op ZONDAG 9 April. ---- .Aanvang: 6 uur n.m. Muziek: De Voogel and his Melody Stars

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1