IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 25 Maart 1967- jaargang 5 no.20 Parochie H. Oda. Hoogfeest van Pasen. 7.30 uur leesmis voor de overleden familie v.d. Pas - Custers, 8.30 uur leesmis voor Piet Claessens, Mechtil- da van Megen, en Maria Claessens, 10 uur Hoogmis voor de parochie. Paasmaandag, feestdag van devotie, 7 uur leesmis voor de overleden familie Arts - Smits, 8 uur leesmis voer Peter Johannes van Dijck, 9 uur leesmis voor Gertruda Winnen - Arts, 10 uur Hoogmis voor de parochie. 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Keysers - v.d. Munckhof. Woensdag; 8 uur leesmis voor Gertruda Swinkels. Donderdagavondmis7 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Claessens - Poels. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Johanna Aerts - Harten. Zaterdag: 7*30 uur avondmis, leesmis voor Penier, üo en Antoinet- ta Swinkels. De ze,ter dagavondmis is om 7 «30 uur en niét om 7 uur, zoals in de kranten vermeld staat. Cp zon£ag9 paasdag, is de bibliotheek normaal ge opend vanaf de Hoogmis tot een half uur daarna. Op donderdag echter is er geen bibliotheek. °.9pe paasvacantie duurt anderhalve week. Op donderdag 6 April begint de school weer. K_l±LlLl Cp 19 April organiseert de M.B.L. een trefbaltournooiDe genen die hiervoor intresse hebben, kunnen zich opgeven bij Truus Verheyen, tel.no. 292. Asperge sorteerders wordeh verzocht zich op te geven bij de secretaris, tel. 53H, b.g.g,. 351- Het komende seizoen gaan we met 2 banden sorteren, zodat we met topdagen practisch nog vóór 12 uur afgewerkt kunnen zijn. Bij normale dagen kunnen we s'avonds nog behoorlijk op tijd thuis zijn. Het werken met 2 banden houdt ook in dat we op zondagen veel minder uren hoeven te maken, zodat we dan om 1 uur, uiter lijk 3 uur afgewerkt zijn. Met 2 handen werken houdt.echter wél in, dat we meer sorteerders nodig hebben, dus geef U gerust op. Voor spoedige indiensttreding gevraagd, monsternemer. Opgave bij: Hr Classens voorzitter, of F. Litjens secretaris Zondag: Maandag Dinsdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1