16 Maart 1967 jaargang 5 no.19 Parochie K. Qda. Palmzondag* Zondag: 7 uur leesmis voor Martinus Peeters - Geurts, 8 uur weekdienst voor Johanna Aerts - Barten, 9 uur leesmis voor de overleden familie Claessens - Foels, 10 uur Hoog mis voor de parochie. Maandag: 8 uur maandienst voor Adriaan en Frans Kuunders. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overl. familie Arts - Jenniskens. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck. Donderdag:Witte Donderdag, 3 uur nm. leesmis voor de kinderen, 8 uur nm. plechtige dienst. Vrijdag: Goede vrijdag, 7 uur nm. boeteviering en aansluitend de dienst. Zaterdag: Paaszaterdag, 11 uur s'avonds wijding van het vuur,' de Paaskaars en het doopwater, daarna a' insluitend H. Mis. Pasen zijn de H. Missen om 7.30, 8.30, en 10 uur. Biechtgelegenheid: T- n - poen se ag7 30 uur boeteviering en aansluitend H. Miso Donderdag6 tot 7 uur persoonlijke biecht, 7«30 uur boete viering met aansluitend de H. Mis. Vrijdag: 3 uur boeteviering voor de oudere mensen, 6 tot 7 uur per soonlijke biecht., 7 uur boeteviering, aansluitend de dienst. Zaterdag wordt geen biecht gehoord. Gemengd koor. Tt i -uj. ■u -4. goals U hebt kunnen zien en horen, heeit ons koor zich al aardig uitgebreid. Gaarne zouden wij nog meer dames en heren er hij willen hebben. Degenen die intresse hebben kunnen zich als lid opgeven hij Mevr. Hendriks, Heidsepeelweg 18, of hij de Heer G. Flinsenberg, Jan Poelsweg. -.rui tere lub-rp r. -p p? --Fancy-fairbezoekt op Zondag 19, en Maandag 20 Maart de fancy-fair, ten bate van de Puiterclub, aanvang 7*30 uur. Pr zijn talrijke vermakelijkheden, zoals: bussengooien, vogelpik, ringgooien en prijschieten. Zowel zondag als maandag is er voer de beste schutter een dagprijs beschikbaar gesteld. Verder, zal bij me dewerking van iedereen het Pad van Avontuur elke avond op volle toeren kunnen draaien. Maandagavond vindt de trekk^ing plaats van onze grote loterij met als hoofdprijs de prachtige Welsh-ponnyWie zal de gelukkige win naar zijn Zondag na de Hoogmis wordt er in de cafe's een Amerikaanse loterij gehouden. Help allen mee, en steun ook onze vereniging. Bij voorbaat dank, en tot ziens in het Gemeenschapshuis.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1