9 Maart 1967 jaargang 5 no. 18 Parochie H. Oda. Fassie Zondag. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8 uur leesmis voor de overleden familie Jeurissen - Janssen, 9 uur leesmis voor de overleden ouders Claessens-Michels, 10 uur Hoog mis, gesticht jaargetijde voor Hendrikus en Theo van de Ven» Maandag: 8 uur leesmis voor Hendrikus Maessen, Maria Mans en hun zoon Jacques, Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens-Poels Woensdag: 8 uur leesmis voor de overl, familie Geurts-Peeters Donderdag:? uur avond.rn.is voor de overlfamilie van Soest-Swinkels Vrijdag: 8 uur weekdierst voor Johanna Aerts - Harten» Zaterdag: 8 uur maanddienst .voor Pieter Luyten. Gemeenschapshuis, _T n mind deze week zijn m alle lJsselsteynse huis gezinnen de boekjes bezorgd t.g.v. het 10 Jarig bestaan van het Gemeenschapshuis. Deze boekjes zijn tevens de'uitnodigingen voor de feestavond op Maandag 15 Maart s'avonds om'half 8, in het Ge meenschapshuis. Degenen die d_oor omstandigheden geen programmaboekje hebben ontvan gen, worö.en verzocht toch te komen, er liggen op genoemd.e datum aan de ingang van het Gemeenschapshuis nog enkele exemplaren voor U klaar. Bibliotheek. L on na de Hoogmis tot een half uur d.aarna, en don derdag van half 6 tot 6 uur geopendzitting houdt DhrASteverink Op woensdag 15 Maart a.s. locpt d.e schoolbus voer het laatst. Vanaf donderdag 16 Maart zijn de middagschooltijden van half 2 tot 4 uur.» De morgenschooltijden blijven hetzelfde. Mogen we de ouders van de kind.eren, die met de bus naar school kwa men vragen, de fietsen van hun kinderen een goed na te zien, zo~ dat ze weeg op goede fietsen naar school kunnenggaan. J.B.T.J3. en p0nderdag 16 Maart voorat er een bonte avond ge houden in het Gemeenschapshuis, aanvang 8 uur nm. Gp 29 Maart wordt in de Stadsschouwburg te Sittard de Culturle dag van de Provincie Limburg gehouden. Degenen die hier heen willen gaan, worden verzocht zich spoedig op te geven bij de secretaris of secretaresse. L V B Voor de leden die donderdag 15 Maart mee naar de bloemen kassen naar Roermond gaan, vertrekt de bus om 12.50 uur n.m. bij de kerk.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1