USSELSTEUNS NIEUWSBLAD 2 Maart 1967jaargang 5 no. 17 m 22 Parochie H. Gda. 4e Zondag ven de Vasten, Zondag: 7 uur leesmis t.e.v. Maria Goretti, voor de familie van Haperen, 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen, 9 uur leesmis voor "de parochie, 10 uur Hoogmis, gesticht jaar getijde voor Willem Spreeuwenberg en Margareta Vervoort Maandag: 8 uur leesmis voor Johannes Stevens en echtgenote. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Louis Arts. Woensdag: 8 uur leesmis voor Willem Vollenberg. Donderdag:? uur avondmis voor de L.V.B., big gelegenheid van de bid- en boetedag. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de familie Heidens - Smits. Zaterdag: 8 uur weekdierst voor Johanna Aerts - Barter. A.s. zondag, halfvasten, wordt men verzocht?het eerste zakje van de Vastenactie, in de bus achter in de kerk te doen. Parochievergadering. -QJ2— Qp dinsdag 21 Maart zal een parochievergadering gehouden worden, in het Gemeenschapshuis. Wig verzoeken genoemde da tum hiervoor vrij te houden. SjfyjJLJlBSanVpe stille omgang wordt dit gaar gehouden in de nacht van 11 op 12 Maart 1967. Kaartjes verkrijgbaar, tot donderdagavond bij Gebr, Keysers, Lovinckplein Bibliotheek. n TT Zondag na cid Hoogmis, tot eon half uur daarna, en op donderdag van half 6 tot 6 uur, is de bibliotheek opengesteld. Zitting houdt-mej. M. Spreeuwenberg. Stichting Gènn onscherpshuis. n n -cin de loop van de vmlgena-e week zullen in alle IJssolsteynse gezinnen een boekje thuisbezorgd worden, t.g. v. het 10 jarig bestaan van.het Gemeenschapshuis. Dit boekje bevat tevens een uitnodigingvoor de feestelijke avond, welke op Maandag 13 Maart a.s., voor alle inwoners van IJsselsteyn gegeven wordt, Zoals reeds eerder werd medegedeeld is deze avond niet bestemd voor de jeugdige generatie, daar voor hen reeds een gratis balavond werd gehouden. BVB Op Woensdag 8 Maart, n.m." 8 uur, zal èf inzaai Bos een voor lichtingsavond zijn betreffende de verzorging van het haar, en het gebruk van cosmetica. Be lezing met demonstratie zal worden verzorgd door een specialiste van "Poly" haarcosmetica, en "Margareta Asto^" Deze demonstratie is kosteloos.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1