9 Februari 1967» laargang 5 no.^ -Parochie H. Oda. 1e Zondag van de Vasten. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8 uur maanddienst voor Louis Arts, 9 uur leesmis voor Allegonda Janssen, 10 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Johanna Verlinden- Maes sen* Maandag: 8 uur leesmis voor Hendrikus MaessenMaria Maessen - Mans en Jac. Maessen. Dinsdag: 8 uur leesmis voer Martinus Jacobs en Anna Roelofs. Woensdag; 8 uur leesmis voor Martinus Peeters - Geurts, Donderdag:7 uur avondmis voor Pierre en Harrie Janssen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Christina Stoffels - Kroon, 10 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Lemmens' - Rongen. Zaterdag: 8 uur leesmis voor Theodora Winnen - Holtermans, 4 uur n.m. huwelijksmis voor het bruidspaar Bemelmans - Geurts. JvB.T.B, Uitwisseling met afd. Diessen, 23 Fevruari 1967. Bededen die smiddags een gast mee kunnen nemen, kunnendit opgeven voor 13 Februari.. Graag even bij vermelden of ze een bepaald lid wensen bij wie ze daar te gast waren. Opgeven bij A.Pouwels en S. Keysers, K B L -1 - Dinsdag 14- Februari ledenvergadering in zaal Bos, aanvang 7»30 uur, Agenda: Spreekbeurt Pater Bronnenberg, met als onderwerp: Jeugd en deze tijd". Op-maandag 6-Maart 1967 houdt de afd. IJsselsteyn van het n.K.V., haar jaarvergadering. Op deze vergadering wordt een inlei ding gehouden door Dhr. Oosterhaan, die voornamelijk zal behandelen de W.A.G, (Wet op de Arbeidsongeschiktheid) die op 1 juli 1967 in zal gaan* L V B 4 Op dinsdag 14 Februari, ledenvergadering in zaal Bos, aan vang 7,30 uur ma. Op deze vergadering houdt Mevr. Remmen uit Venray een spreekbeurt met als onderwerp: "Goede geldbesteding", eerstkomende weken wordt door de leden van de L.V.B. de' loten van de Lourdesreis huis aan huis aangeboden a f.1.-- per lot. Deze lo~ te rij wordt op 9 Maart uitgespeeld. Maandagavond 13Februarikienen bij H, van Asten, om 7»30 uur nm. Carnavalsvereniging. n ~a- Degene die een rekening heeft voor de carnavals vereniging wordt verzocht deze vóór .Zaterdag 48 Februari in te leve ren bij de secretaris P.' Reynders.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1