iJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD m [aargang 5 no.15 2 Februari 1967» Parochie H. Oda. Zondag van Quinquagesima. 7 uur leesmis voor de parochie, 8 uur leesmis voor Adri- aan Kuunders, besteld door.het personeel van het MOB, com plex., 9 uur leesmis voor Anna van Soe.st-van Bracht, 10 uur Hoogmis besteld jaargetijde voor Theo Geerets* 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Teunissen- Fleurkenso - 8 uur leesmis voor Hendrikus van de Yen. Aswoensdag, 8 uur Aswijding en uitdeling van askruisjes, leesmis voor 'de overleden familie Arts - Smits, s'avonds 7 uur leesmis voor intentie van de fam. van Soest - Swin- kels. 7 uur avondmis voorWillem.Yollenberg en ovdrleden familie. '3 uur nm> gezongen H, Mis uit dankbaarheid bij het 29 ja rig huwelijksfeest vah v.Ass - Claessens. Zaterdag: 8 uur leesmis voor intentie van de familie Jeurissen - Jans sen. Zondag: Maandag Dinsdag: ?vroensdag: Donderdag Vrijdag: GezineM^age^ling^ Vgji dQ mogelijkbeia om de inschrijfbiljet- ten voor het jaar 1967 in de kerk in de offerbus te doen werd door velen gebruik gemaakt. Bij degenen die deze mogelijkheid niet hebben benut zullen leden van de parochieraad de inschrijfbiljetten komen ophalen, en wel op Vrijdag 10 Februari, zaterdag 11 Februari of zondag 12 Februari a. s. Mogen wij vragen om de inschrijfbiljetten voor die tijd in te vul len, en in de daarvoor bestemde enveloppe te doen zodat het voor de niet teveel tijd in be slag": neemtBij voorbaat onze dank voor de me dewerking.- Zondag na de Hoogmis geopend, tot een half uur daarna. Zitting houdt Dhr. A. Steverink. Om degenen, die niet meer op de la-, gere school zijn in de gelegenheid te stellen op een andere dag als zondag boeken te komen halen, zal de bibliotheek op donderdag van half 6 tot 6 uur geopend zijn. Ook volwassenen kunnen dan terecht, maar geen kinderen van de lagere school. Schoolnieuws Tijdens de carnavalsdagen, maandag en dinsdag is er geen school.(As) woensdagmorgen begint de school gewoon s'morgens om kwart voor 9» Boerenleenbank. De algemene vergadering van de boerenleenbank zal worden gehouden op donderdag 23 Februari in het gemeenschapshuis. Onze verzoeken tct een beperking van de bankhandelingen in de maand Januari zijn zoveel mogelijk opgevolgd, en wij danken U allen voor de medewerking in deze, waardoor het mogelijk was om de balans enz. tijdig gereed te krijgen, ivlSBRfëif

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1