13 Januari 1967* Parochie H. Oda. jaargang 5 no.n Zondag van Septuagesima. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8 uur leesmis voor Adriaan Kuunders besteld door de Boerenleenbank, 9 uur maanddienst voor Peter Buyten, 10 uur Hoogmis voor Ant-oon Jenniskens en Wilhelmina van de Pas. Maandag: R uur leesmis voor Johannes Stevens en echtgenote. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Anna Smits - Weys, 6.30 uur nm. avond mis voor de levendeen overleden leden van de Boerenbond. Woensdag: 8 uur leesmis voor int. van Mathijs van Asten. Donderdag:7 uur avondmis voor de leden van de Jonge Boeren en de M.B.L. Vrijdag: 8 uur gesticht jaargetijde voer Pastoor Hillebrandt. Zaterdag: 8 uur maanddienst voor Anna Maria Arts - Janssen. Zondag na de Hoogmis geöpend tot een half uur daarna» Zitting houdt Dhr. P.v.d. Kolk. Deze week zijn de diverse soortren boeken, t.w. romans, cowboys, detectives, allen verwisseld. Er is dus weer een geheel nieuwe collectie. Voorlopig is de bibliotheek op donderdagavond voor de jeugd niet meer geopend. De boeken zijn voor de jeugd allemaal voor inschrij ving op kaartsysteem te Venray. Na ongeveer een week zal de biblio theek voor de jeugd op resp. dinsdag en vrijdag na 12 uur (in win tertijd) gehouden worden. Willen de leden er aan denken, dat ze voor het jaar 1967 één gul den verschuldigd zijn wegens lidmaatschapsgeld 1967* gaarne zo spoedig mogelijk voldoen. Boerenleenbank. -u- De komende week zal weer de jaarlijkse bijschrijving van de rente per 31 December 1966 op spaarboekjes en andere boekjes plaats vinden. Mogen wij de houders ^an ppaar- deposito- voorschot- en jeugdspaar- boekjes vragen om zoveel mogelijk op. de hierna vermelde dagen, en uren te komen om een spreiding te verkrijgen wat onnodig wachten kan voor komen. Een gezinslid kan met alle hokejes van het gehele gezin komen. De uren en dagen waarop U wordt verwacht zijn als volgt: MAANDAG 23 Januari van 9-12 en 1 -4- uur de letters A t/m I, DINSDAG 24 ..9-12 en 1-4 uur J t/m N, WOENSDAG 23 ..9-12 en 1-4 uur 0 t/m V, DONDERDAG 26 9 - 12 en 1 -4 uur W t/m Z terwijl op donderdag eveneens degenen worden verwacht die door om standigheden niet in de gelegenheid zijn om de voor hun bestemde dag te komen. Wij vertrouwen dat alle boekjes de komende week voor rentebijsohrijving worden aangeboden. Boekjes waarop de rente reeds is bijgeschreven hoeven niet meer te worden aangeboden. Willen degenen die het rose saldobiljet per 31 December 1966 van de lopende rekening nog niet hebben terugbezorgd, dit eveneens de ko mende week even doen. Bij voorbaat onze dank.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1