IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 5 no.9* 5 Januari 1967» Parochie H. Oda» Feest van de H._ Ipriilie^ Zondag; 7 uur leesmis voor de parochie, 8 uur leesmis voor Martmus Ja cobs en Anna Roelofs, 9 uur leesmis voor Thomas hichels10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Maria Janssen-Droesen. Maandag: 8 uur leesmis voor Jacobus Rutten. Dinsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Albert Fleurkens en Elisabetn Claessens. 'woensdag: 8 uur nxaanddienst voor Jphe.nna Verlinden - Maessen. Donderdag:? uur avondmis voor Frans Kuunders. Vrijdag: 8 uur leesmis voorAllegonda Janssen. Zaterdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Piet Mulders en Maria Thissen, k Donderdag 12 Januari 196? is de eerste los van de cursus "Planten in huis", aanvang 7*30 uur na.in het Gemeenschapshuis. Vrijdag 13 Januari 1967, wordt de demonstratie "Indische gerechten", aan vang 7.30 uur na.in zaal J. Bos. L2£Êil^£lu£:. zaterdag 7 Januari is èr voor de aspiranten, en voor de «Juniorën B, een verklede carnavalsmiddag in zaal Bos, aanvang 2.30 uur. s'Avonds is er een verklede carnavalsavond voor de senioren en junioren A, aanvang 7»30 uur in zaal Bos. Op jullie aanwezigheid wordt gerekend. Op zondag 3 Januari wordt er in Zeilberg oen vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. De opstelling hiervoor is als volgt: Aanval. V.e r fl o di gin Ans Arts Wilma Fleurkens. Anny Potten Jeanne Swinkels Nelly. Arts Truus van Ass Mar 3 an van de Le euw Ida «J anssen Ros. Nelly G-eurts en Ineke Stevens. Vertrek: 11 uur vanaf hetvSchooïbplein met een busje. Wie wordt P^in/> Gar naval19.67. Komt ?,kreuzcn en ^euzinnen, a.s Zondagavond 0 Januari na r hot Gemeenschapshuisdaar zal om 6 uur hot verkleed Jhrinsenbal beginnen. Omstreeks 11 minuten over 9 zal de nieuwe Prins door Vorst Willem en zijn Raad, aan U worden voorgesteld. Het Gemeenschapshuis is voer deze gelegen heid extra prachtig versierd, en de muziek zal verzorgd worden door net zeer goede orkest van Tiny van Oirschot. KOMT DANK ill''.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1