IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 1 December 1966. jaargang 5 no A Parochie H. Oda. 2e Zondag van de Advent. Zondag: 7 nur keesmis voor de overleden familie Keysers - v.d. Munckhof, 8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen, 9 uur leesmis voor Péter Teunissen, Theod. Stoffelen en Catha- rina Kroon, 10 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 7*30 uur leesmis voor Hendrikus Maessen, Maria Maessen- Mans en Jacques Maessen. 7.30 Uur maanddienst voor Louis Arts. 8 uur maanddienst voor Theo Geerets. Dinsdag: V/oensdag Donderd, Feest van de Onbevlekte Ohtvangenis van Maria, feest van devotie, 7*30 uur leesmis voor de bedevaartgangers van de L.V.B., 7 uur nm. avondmis voor Adriaan Kuunders besteld door de kaartclub. Vrijdag: 7*30 uur maanddienst voor Joh 0 v_ Ter lindeni - Maossen. is Zaterdag:7-30 uur leesmis voor de overleden familie Litjens - Fleur kens- Bibliotheek. De bibliotheek is zondgamorgen geopend vanaf de Hoogmis tot uiter lijk half 12 uur. Op donderdag-is de bibliotheek geopend van half 6 tot 7 uur. Zifting houdt Dhr. P. v.d. Kolk. Schoolnieuws Op maandag 3 December a.s. zal St. Nicolaas s'middags de kinderen van de lagere school weer komen bezooken. Indien er ouders zijn, die graag in de klas(se.n) willen komen bij het bezoek van de Sint, is daartegen geen enkel bezwaar. Op dinsdag 6 December a.s. is er, zoals dat gebruik is, geen school -M.B.L. Ook dit jaar houdt de M.B.L. haar jaarlijkse knapkoekenactie. Op zondag d Deeember vóór de middag, en als andere jaren is er ook weer taai-taai en speculaas bij .voor de Sinterklaas. êftSt.Nicolaasavorid voor de leden is op Dinsdag 6 Decmebrr bij -G. Philipsen, championkwekerTimmermannsweg, aan vang 8 uur. De meisjes worden verzocht een pakje te maken van f.3'. en deze savonds mee te brengen. Carnavalsvereniging. Het bestuur van de carnavalsvereniging, roept hierbij op een verga dering voor het bestuur van de carnavalsvereniging en Hofkapel, op Donderdag 8 December 1966, in het Gemeenschapshuis, aanvang 8.30 uur *- .3&f|

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1