17 November 1966. jaargang 5 no.2, Parochie EL Oda. 23e en laatste Zondag: na Pinksteren. 7 uur leesmis voor de parochie, 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen, 9 uur leesmis voor de overleden familie Stevens - Smeets, 10 uur Hoogmis voor Antoon Jenniskens en Wilhelmina van de Pas. 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Janssen - Hei ligers. 7.30 uur maanddienst voor Pieter Luyten. 7 uur n.m. avond mis bi,j gelegenheid van het Cecilia-feest Woensdag: 8 uur jaargetijde voor Theodora Winnen-Holtermans Donderdag:7 uur avondmis, weekdierst voor Frans Kuunders. Vrijdag: 7-30 uur leesmis voor Anna Smits - Weys Zaterdag: 7-30 uur leesmsi voor Anna Hellegers - Creemers, Meisjes Gilde. Zondag na de Hoogmis korte bijeenkomst voor de Lidwina-groepin verband met Sinterklaas Denk aan de contributie. L.V.B. Maandag 21'^November, om 7«30 uur nm. kienenbij H. van Asten.. Degenen, die meedoen aan de dropping moeten om kwart voor 7 bij de- Boerenbond zxjn. Meebrengen, een zaklamp en balpen. Trek vooral ge makkelijke schoenen of laarzen en kleding aan* jor de excursie naar "Limco" Weert, kan men zich nog opgeven tot 20 November a.s. St.Nicolaasfeest Op zondag 27 November zal St. Nicolaas weer zijn jaarlijks bezoek komen brengen aan IJsselsteyn. Om streeks half 3 s'middags zal hij aan de Deurneseweg arriveren, en onder muzikale begeleiding rechtstreeks naar het Gemeenschapshuis gaan. Nader nieuws over St. Nicolaas kunt IJ de volgende week lezen. Op Maandag 3 December a.s. zal hij ook de kleuterschool en de lagere school een bezoek gaan brengen. K.V.P. A.s. zondag 20 November na de Hoogmis, zal er in zaal Bos een korte ledenvergadering zijn. Op deze vergadering kunnen de candidaten gesteld worden voor de tweede kamer. Het bestuur verwacht een goede opkomst. Zondag: Maandag: Dinsdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1