IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 10 November 1966. jaargang 5, no. 1. Parochie H. Oda. 24e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de overleden familie Pouwels-Vousten, 8 uur maanddienst voor Louis Arts, 9 uur leesmis voor Har- rie Verhees en Johanna Philipsen, 10 uur Hoogmis voor de parochie Maandag: 7«30 uur leesmis voor de overleden familie Willems- Ver- heyen. Dinsdag: 7-30 uur weekdienst voor Frans Kuunders. Woensdag: 8 uur leesmis voor Gerardus Janssen. Donderdag:7 uur avondmis, jaargetijde voor Antoinetta Smeets-Vergeldt Vrijdag: 7»30 uur leesmis voor de overl.familie Hellegers - Maas. Zaterdag: 7«30 uur maanddienst voor Frans Kuunders. M.B.L. Disndag 15 November ledenvergadering in zaal Bos, aanvang 7-30 uur. Op deze avond zal Mej. Kerstjes komen spreken over haarverzorging. K.V.P. jongeren. Vrijdagavond 11 November a.s. is er om 8 uur een bijeenkosmt van de K.V.P. jongeren in cafe H. van Asten. Alle jongeren, zowel jongens als meisjes, zijn welkom. Fanfare De receptie welke gehouden zal 'worden wegens het behalen van een eerste prijs met promotie naar de eerste afdeling, zal vanwege plaatsgebrek in het Gemeenschapshuis, niet plaats vinden op Zaterdag 12, maar op Zaterdag 19 November a.s., van 8 tot 9 uur n.m. Verder doet het bestuur een beroep op jeugdige personen, welke lief hebberij voor de muziek hebben, en ons corps eens willen versterken om zich op te geven bij een der bestuursleden* Wilonze fanfare zich op dit peil handhaven, dan zal er aanvulling nodig zijn, want stilstand met nieuwe leden is achteruitgang, daar er door verhuizing en bedanken steeds vermindering van het ledental plaats vindt. Ook maakt het bestuur reeds bekend dat er in November nog een rond gang voor oud ijzer e.d. gehouden zal worden. Bibliotheek. Zondag na de Hoogmis is de bibliotheek geopend tot 11.30 uur, en verder op Donderdag van 5«30 uur tot 6.30 uur s'avonds. De bibliotheek is gevestigd in de hal van de school. Zitting houdr Dhr. A.Steverink.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1