jaargang 4no. 52 3 November 1966. Parochie H. Oda. 23e Zondag na-Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen-Litjens 8 uur leesmis voor Louis Custers, 9 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck, 10 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 7-30 uur leesmis voor de overleden familie Wismans-Gooren. Dinsdag: 7»30 uur maanddienst voor Johanna Verlinden-Maessen. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Theh Geerets. Donderdag:7 uur avondmis, weekdienst voor Frans Kuunders. Vrijdag: 7»30 uur leësmis t.e.v. de H. Jozef, voor spoedig herstel van een zieke. Zaterdag: 7*30 uur jaargetijde voor Hans van Dierendonck. Fanfare Onze dorpsfanfare heeft op 30 October j.1.. deelgenomen aan het con cours van de Bossche Bond te Rosmalen in de 2e afdeling. "De Peelklank" zag aldaar de vele inspanning en opofferingen van de laatste weken beloond met 288 punten, dus een eerste prijs en promo tie naar de eerste afdeling. Voorheen was in dezelfde afdeling reeds 2 maal een 1e prijs behaald, echter zonder promotie, maar nu is de kloof overwonnen, zo is er met serieuze oefening toch wel iets" te bereiken. Heren muzikanten, nu .weet U dat Uw directeur in staat is om ons corps hoger- op te brengen, geef hem dan ook steeds Uw aller volle me- dwwerking. Het bestuur heeft besloten, om bij gelegenheid'van deze promotie naar de eerste afdeling, toch een receptie 'te houden, enwel op Zaterdag 12 November a.s., in het Gemeenschapshuis. Boerenleenbank. Motorri,-jtuigenb6lagti£^ Zoals bekend wordt vanaf 1 October j.l. de motorrijtuigenbelasting voldaan door storting op rekening van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting te Apeldoorn. Mogen wij degenen die de motorrijtuigenbelasting via onze bank vol doen verzoeken om het linker-gedeelte van de gele stortingskaart die U voor betaling hebt ontvangen met de gebruikelijke bankgiro gelijk tijdig op de bank te bezorgen, daar wij deze moeten doorzenden naar het voornoemde bureau. Het rechtergedeelte kan door U worden behouden, terwijl het linkergedeelte door de belastingbetaler volledig aan de achterkant dient te worden ingevuld en ondertekend. Jc;ugd-actie. v0±le<llg ingeplakte kaarten van de jeugdwedstrijd kun nen nog tot 19 November a.s. op het kantoor van de bank worden inge leverd.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1