IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD m.b.l. iS&üé 15 October 1966. jaargang no. Parochie H. Oda. 20e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Dobbe- v.d. Geest, 8 uur leesmis voor de parochie, 9 uur lees mis voor Johanna Stevens - Pijpers, 10 uur Hoogmis, be steld jaargetijde voor Peter Joh, van Dijck. Maandag: 7-30 uur leesmis voor Wilhelmina Spreeuwehberg-. Dinsdag: 7-30 uur besteld jaargetijde voor Peter Johan Litjens. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. Donderdag:7 uur avondmis, leesmis voor Gerard Deters. Vrijdag: 7«30 uur maanddienst voor Pieter Luyten. Zaterdag: 7»30 uur leesmis uit danKbaarheid voor de familie Helle gers - Maas. Biechtgelegenheid van 6 tot 7 uur nm. A.s. zondag is Missiezondag, waarop collecte is voor de uitbreiding van het geloof. Tevens is. hiervoor a.s. vrijdag de z.g. Offervrij dag, voor de missie. Bibliotheek. Zondag geopend van na de Hoogmis tot uiterlijk 11.30 uur. Op don derdag, i.v.m. de vroeg invallende duisternis nu van $.30 t/m 6.30 uur. Zitting houdt mej. M. Spreeuwehberg, Reclasyring. De coppec-fce voór peclassereingwelke enkele we ken gelden in IJsselsteyn werd gehouden;,heeft het mooiebedrag van ruim f.210,opgebracht. Dit is weer een mooie, stijging, het vorig jaar wasdit f.182,50. Aan alle hartelijk' dank. Meisjes Gilde. Zondag 16 October om 2.15 uur n.m. bijeenkomst voor de Regenboog- roep, zeer belangrijk. ehken jullie aan de contributie. Dinsdag 18 October ledenvergadering in zaal Bos, aanvang 7*30 uur. Dit is tevens.de jaarvergadering, verder staat op het programma handenarbeid door mej. Hanssen. L.V.B. Maandag 17 "October om 7.30 uur, is er weer kienen bij H. van Asten. De leden die naar de verdiepingsdag willen gaan op' 15 November in Well, worden nogmaals verzocht zich vóór 18 October op te geven. De kosten zijn f,6,per persoon. In November ,.e.n December wordt s'middags een cursus cadeautjes maken gegeven, n.l. op 3 en 1.7 November,- en 8 December van: 1.30 tot. 3-30 uur nm. In Januari wordt een cursus gegeven "Planten in huis"deze is 3 avonden n.l. op 12, 19 en 26 Januari 19-67» De leden die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich hiervoor opgeven bij de secretaresse, tel. 351»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1