IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 29 September 1966. jaargang 4 r no. 47, Parochie H, Qda. 18e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Verhoeven- Mennen, 8.15 uur jaargetijde voor Renier Swinkels, 9«15 uur leesmis voor de parochie, 10.30 uur Hoogmis voor de overleden familie Janssen - Bovee. Maandag: 7-30 uur leesmis voor de overleden fam. Willems-Verheyen. Dinsdag: 7«30 uur leesmis voor de familie Potten-Coopmans. Woensdag: 8 uur jaargetijde voor Antoon van Asten. Donderdag:7 uur avondmis, maanddienst voor Louis Arts. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 7-30 uur maanddienst voor Johanna Verlinden-Maessen. Zaterdag: 7»30 uur maanddienst voor T\eo Geerets. Biechtgelegenheid van 6 tot 7 uur nm. Meisjes Gilde. Zondagmiddag om kwart over twee, bijeenkomst voor de "Regenboog" groep. Danken Jullie ook aan de contributie Damesgymnastiek. Met ingang van Maandag 3 October is de gymnastiek voor de oudere da mes voortaan van 7 tot 8 uur, en voor de jongeren van 8 tot 9 uur. Bibliotheek. Zondag na de Hoogmis tot 12 uu£> is de bibliotheek geopend voor vol wassenen, dus niet voor jeugdigen. Donderdag van 6.30 tot 7-30 uur nm, is de bibliotheek geopend voor jeugdigen alsmede voor volwassenen. De zitting wordt gehouden door Dhr. P.v.d, Kolk. De leden van de bibliotheek kunnen ook met hun lidmaatschapskaart in de bibliotheek te Venray terecht. Deze is gevestigd in het Cul tureel Centrum in de Schoolstraat aldaar. Tuinbouwvereniging. In het vervolg wordt er alleen op Maandag, Dinsdag en Vrijdag naar de veiling gereden. Alle producten moeten vóór 8 uur aan de loods zijn, ook de augurken. De augurken kunnen alleen opDinsdag worden gebracht, dus geen augur ken meer op Donderdag. Paardenverzekering. Paardenhouders dent aan de schatting op Zaterdag 1 October a.s.: 8.30 - 9 uur bij J. Slangen, 9-10 uur bij A,Martens, 10.30 - 11.30 uur bij J. Peeters, 13*30 - 14,30 uur Boerenbond, 15*3° - 16,00 uur bij J. Willems, Kempkensberg. C arnavalsvereniging Vrijdag 7 October algemene ledenvergadering in het Gemeenschapshuis, aanvang 8.30 uur. Trouwe opkomst wordt verwacht. pi

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1