IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 22 September 1966. jsargang i\. r no.46 Parochie H. Qda, 17e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur leesmis uit dai baarheid voor de familie Kessels-Coenen, 9*15 uur leesmi voor de overleden familie Peet^rs-Janssen, 1G30 uur jaa: getijde voor Wim Bus^ Martin Bus en echtgenote. Maandag: 7-30 uur leesmis voor Marinus van Dijck. Dinsdag: 7»30 uur leesmis voor Maria "Verhoeven en overleden fam. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Anna Arts-Janssen. Donderdag:7 uur avondmis, leesmis voor de fam. Cox- de Lauw» Vrijdag: 7-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam,Michels-H\ Zaterdag: 7-30 uur-leesmis voor de overleden ouders Coenen-Spreeuw berg. M.B.L. Op zondag 2 October is er een kringvoettocht in de Vredepeel. Aanvang 10 uur aan het Gemeenschapshuis aldaar. Het motief van deze tocht is, Verhouding ouderen tegenover jongerei Als er meisjes aan deze tocht willen deelnemen kunnen ze zich opge ven tot en met Zondag 25 September bij een der bestuursleden. Veeverzekering, Deze week is er gelegenheid voor premie betalen ten huize van de se cretaris, voor diegenen die geen bijzondere machtiging hebben gete kend. De premie bedraagt 1 voor koeien, en t voor pinken, Korfbalclub. Uitslagen van de wedstrijden van Zaterdag 17 September: Handel I - IJsselsteyn 5 6-0 Uitslagen van de wedstrijden van Zondag 18 September: IJsselsteyn A - Zeilberg A 0-0 IJsselsteyn B - Someren A 1-1 De te spelen wedstrijden Zaterdag 24- September: IJsselsteyn aspiranten I - Vlierden I, aanvang 3 uur IJsselsteyn II - Vlierden II, aanvang 2 uur. De te spelen wedstrijden Zondag 25 September: IJsselsteyn I - Olympia I, aanvang 12 uur, Liko's A - IJsselsteyn B aanvang 2.4-0 uur, vertrek 1.4-5 uur. Mededeling.. Yoovtaan hebben de aspiranten niet meer vrijdagsavonds, maar op woensdagmiddag om 3 uur. Wij hopen op een goede opkomst. L.V.B. - Maandag 26 September a.s. kienen bij H. van Asten.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1