IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 15 September 1966. jaargang 4 no.45. Parochie H. Qda. 16e zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis t.e.v O.L. vrouw uit dankbaarhemd voor de familie van Osch - Verhaegh, 8.15 uur leesmis voor Louis Arts besteld door de bejaarden. 9-15 uur leesmis voor de parochie, 10,50 uur Hoogmis voor Johanna Spreeuwenberg en Maria Jenniskens. Maandag: 7°30 uur gesticht jaargetijde voor Piet Claessens, Mechtil- da van liegen, en hun dochter Maria Dinsdag: 7-30 uur weekdienst voor Louis Arts. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Piet er Luyten.. Donderdag:7 uur avondmis, leesmis voor de fam. Claessens - Poels. Vrijdag: 7-30 uur leesmis voor de familie Hendriks - Bus. 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Janssen- Bovee Zaterdag: 7-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Thoone— Janssen, 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruids paar Peeters - Janssen. A.s. zondag 25 September is Universieteit'szondag, collecte voor het Katholiek Hoger Onderwijs. Dame s gymna st i ek Voortaan is s'maandags de gymnastiek voor oudere dames, van 7-30 tot 8.30 uur, en voor de Jongeren van 8.30 tot 9?30 uur. Nieuwe leden zijn steeds van harte welkom. M.B.L. -1 Dinsdagavond 20 September klopt de M.B.L. bij U aan voor haar jaarlijkse lege flessen actie. Wij hopen natturlijk weer'op een prettige medewerking. Fanfare. Het bestuur van de fanfare heeft enige tijd geleden een oproep doen plaatsen om leerlingen voor de afd. drummers, een zevental -Jongens hebben zich reeds aangemeld. Op verzoek van onze instructeur is dit blijven rusten tot na de va- cantie, maar nu kunnen deze Jongens met hun studie beginnen, daar om verzoekt het bestuur die Jongens welke zich hebben opgegeven, en mogelijk nog andere, op Dinsdagavond 20 September hij H. van Asten te komen, en wel om 9 uur precies, om dan van instructeur H. v.d. Vleuten de eerste lessen te vernemen. Nationale Najaarsloterij. Totaal f.18,000,aan geldprijzen. Hoofdprijs f.100.000, Kosten per lot f.5?ook te koop in halve of kwart loten. Bij aankoop van 3 hele loten a f.5?eon gratis ongevallenver zekering, t.b.v. f.1000,voor de periode van een Jaar. Loten verkrijgbaar bij Fred van Dierendonck, tel.no.388.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1