IJSSELSTEiJNS NIEUWSBLAD 8 September 1966. jaargang 4, no. 44. Parochie H. Oda. 15e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor Catharina Stoffelen - kroon, 8,15 uur leesmis voor Pieter Luyten, "besteld door de Boerenbond, 9.15 uur leesmis voor de parochie, 10,30 uur Hoogmis be steld jaargetijde voor Peter Joh. Rongen. Maandag: 7-»30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Osch- Yerhaegh. Dinsdag: 7-50 uur weekdierst voor Louis Arts. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Hans van Dierendonck. Donderdag:7 uur avondmis., leesmis voor intentie vande familie Phi lip sen-Lemmer. Vrijdag: 7*30 uur maanddienst voor Peter Joh» van Dijck, Zaterdag: 7»30 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen- Nijssen. Zondag 11 September na de Hoogmis, zal weer de zegening van auto's en andere voertuigen plaats vinden. MBL Dinsdag 13 September, edenvergadering voor alle leden, in zaal J.Bos, aanvang 8 uur. Agenda: Bestuursverkiezing, winterprogramma, kienen. De leden worden verzocht op deze avond de contributie te betalen, f.7?50 per lid. Damesgymnastiekclub Daar er door verschillende oudere dames gevraagd is of zij ook niet mee kunnen doen aan gymnastiek, willen we- nu met 2 groepen beginnen. Op maandagavond 12 September van 7-8 uur voor oudere dames en van 8.-9 uur voor de jongeren. Bij voldoende deelname zaladat zo elke maandagavond zijn. Wij hopen dat er vele nieuwe leden, die noqit aan gymnastiek gedaan hebben, nu eens komen kijken. De kosten zijn f.3,per maand, die op de eerste maandag van de maand betaald moeten worden. l.V.B. Donderdagavond12 September a.s. is het weer kienen bij H. van As ten, aanvang 7-30 uur nm» Bibliotheek. De bibliotheek is wekelijks opengesteld op Zondagmorgen na de Hoog mis tot ongeveer 12 uur, en op Donderdagavond van 6.30 - 7«30 uur. Op beide tijden ook voor volwassenen. Kinderen worden echter alleen Donderdagavond geholpen. Zondag en donderdag zitting door Dhr. A.Steverink.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1