IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD T BE l September 1966jaargang 4, 00. 43. Farochie H» Oda. 14e zondag na Pinksteren, feest van de Winding van de Kathedraal. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur leesmis, jaarge tijde voor Gerard Janssen, 9-15 uur jaargetijde voor Ma ria v.do Weyer - Martens, en haar dochter Catharina, 10.30 uur Hoogmis, jaargetijde voor Anna Janssen- Smeets. Maandag: ?.30 uur leesmis voor de overleden familie Hendriks-^Bus Dinsdag: 7»30 uur weekdienst voor Louis Arts. Woensdag: 8 uurleesmis voor Pieter Luyten, besteld door zijn.vrien den uit Puth. Donderdag:Beest van O.L.- Vrouw Geboorte., feest :van devotie, 7 uur avondmis, maaddienst voor Johanna Verlinden- Maessen* Vrijdag; Eerste vrijdag van de maand, 7*30 uur maanddienst voor Theo Geerets. Geleeenheid om. te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Bibliotheek. Zondag 4 September id èe bibliotheek weer opengesteld., en wel van na de Hoogmis tot ongeveer 12 uur.U kunt nu terecht in de school,, en wel in de hal voor de gymnastiekzaal. Kinderen worde zondags niet meer geholpen, zij kunnen terecht op donderdagavond van 6.30 tot 7*30 uur. Zitting houdt Dhr. P.v.d. Kolk. Schóolnieuws. Zoals U intussen wel gehoord zult hebben is juffrouw Muysers in het ziekenhuis opgenomen. Zij heeft liever geen bezoek van kinderen, daar haar dit te zeer vermoeid. De plaats van juffrouw Muysers wordt tijdelijk waargenomen door Mevr. Bouten - Linssen uit Oostrum. Verzoek. ^0gen wj_j oua.ers nogmaals verzoeken de kinderen niet te vroeg tussen de middag naar school, te sturen. Indien Uw kind te gen kwart over 1 op schoolplein is, is dit vroeg genoeg. Puiterclub. Op het bondsconcours te Horst behaalde het achttal het kampioen schap in de klasse licht, voor het jaar 1966. Deze prestatie hebben wij te danken aan onze zeer goede en actieve instructeur de'Heer A. Janssen. J. Kongen behaalde de 6e prijs in de klasse dressuur L.II» Pr. Ver- heyen en P. van Ass behaalden in de"klasse L.I respectievelijk de 3e en 7e prijs. Wij vermelden nu nog even het reeds eerder aangekondigde groot con cours -hippi que dat door onze vereniging georganiseerd wordt op ZON DAG 11 September a.s. Reserveer dus deze dag, en komt allen -kijkeni Dit concours wordt gehouden op. het terrein van P.Spreëuwenberg aan de Ringweg. ^=m'

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1