1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 25 Augustus 1966. jaargang 4 no. 42. Parochie H. Qda. 23e zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur lee smis voor de familie Bus - Meulendijks, 8.15 uur leesmis voor Louis Arts "besteld door de buurt, 9»15 uur leesmis voor de parochie, 10.15 uur Hoogmis voor de over leden familie Driessen - Koonings. Maandag: 7-30 uur maanddienst voor Pieter Luyten. Dinsdag: 7-3® uur weekdienst voor Louis Arts. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Pieter Luyten. Donderdag:7 uur avondmis, voor intentie voor de familie Philipsen- Lemmen Vrijdag: eerste vrijdag, 7»30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Linders - van Hoof. Zaterdag: 7*30 uur maanddienst voor Louis Arts. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur nm. Misdienaars: W.Crienen en P. Y/innen. L.V.B. Op woensdag 7 September gaat de L.V.B. naar de bedevaart in Wittem. Na de middag wordt in Roermond een excursie gemaakt naar het be- j aardent ehui s De leden, en ook" hun echtgenoot, die hiervoor intresse hebben, kun nen zich opgeven voor 1 September-bij de secretaresse, tel.351» De onkosten zijn f.4,50 per persoon. De bus vertrekt om 7» 1'5 uur aan de kerk. D ame s gymnas ti ekclub Voortaan is er weer elke Maandag om 8 uur gymnastiek in de school. De kosten zijn f.$,per maand welke op de eerste maandag betaald moeten worden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ruiterelub Afgelopen zondag bezochten onze ruiters het concours-hippique te Grubbenvorsten met sucöes. Het achttal behaalde in de klasse licht de 3e prijs, en hét 4 tal dat voor de- eerste maal uitkwam wist een 4e prijs te veroveren, Bij het individueel dressuur licht I behaalde P. van Ass en A. PoeIs respectievelijk de 3e en 5e prijs. J. Rongen behaalde de 6e prijs bij het springen klasse L. A. Peeters behaalde de 6e prijs bij het jeugdnummer. A.s. zondag zullen onze ruiters deelnemen aan het bondsconcours te Horst. Wij' wensen hun op dit concours zeer veel succes toe. Op zondag 11 September organiseert onze vereniging zelf een concours- hippique. Hieraan zullen 300 ruiters deelnemen, zowel uit Noord Brabant als Limburg. Gezien de grote deelname verwachten wij dan ook een spannende strijd, en hopen dat iedereen zoveel mogelijk deze da tum vrijhouden om naar dit schouwspel te kunnen komen gijken»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1