IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 18 Augustus 1966 Parochie H. Cda. jaargang q no. u/\ 12e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis. voor Harrie G.oumans, 8» 15 uur-leesmis voor de familie Claessens-Poels, 9.15 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen, 10:15 uur Hoogmis voor de parochie.» 7.50 uur jaargetijde voor Maria Verhoeven -en overleden familie 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Keysers-Smeets 8 uurifeeekdienst voor Pieter Luyten. 7 uur avondmis, weekdienst voor Louis Arts. 7-30 geen H, Mis, 10 uur plechtige huwelijksmis voor liet bruidspaar Driessen-Koonings. Zaterdag: 7«30 uur maanddienst voor Anna Arts - Janssen. Misdienaars: J. Bus en A. van Asten. Maandag Dinsdag: Woensdag.: Donderdag: Vrijdag: houdt de korfbalclub Korfbalclub Aan alle inwoners. -« 0/l Woensdag 24 Augustus a.s haar jaariijkse"Heitje voor een karweitje". Wij hopen ook dit jaar weer op Uw volle medewerking. Vergadering. ^5 Augustus a.s. is er een ledenvergadering, waarbij alle leden verwacht worden, aanvang 6.30 uur in zaal Bos. Er zijn enkele noodzakelijke dingen te bespreken Wie absoluut niet kan, moet zich vóór a.s melden bij M. v.d. Leeuw, tel.no.505» Vrijdag telefonisch af- S.V. '!IJsselsteyn. Dinsdag 23 Augustus-, starten we weer met de training van de B. jeugd aanvang 7 uur precies. Ter gelegenheid van het eertijds behaalde kampioenschap van ons B.1 elftal, zal er op Zaterdag 27 Augustus a.s. een jeugdbal, en verder een dansavond voer de ouderen gehouden worden. Nadere mededelingen volgen in het volgende IJ.N.B. Veter anenvo e t b al Zaterdag 20 Augustus wedstrijd: IJssèls-teyn - L.V.V. aanv. 6 uur. Opstelling: J. Janssen J.Teunissen H. Koonings F.Reynders H. van Well M.Marcelli.s Pr.v.d, Weyer Hub. van Ass Th.Teunissen P. Cox G.Philipsen. Grensrechter: W.Verschuuren ScheidrechterL. van Soest. Zaterdag 27 Augustus wedstrijd: America - IJsselsteyn, WA ,,-U_.4- 1- 4, TT„ J

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1