IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 22 jaargang no. dansen; 28 Juli 1966, Parochie H. Oda. bondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: 9e Zondag na Pinksteren, 7 uur leesmis voor de familie Claessens-Poels8.1-5' uur leesmis voor Allegonda Jans.sen, 9«15 uur leesmis voor Gerrlt van Dijck, 10,15 uur Hoogmis voor de parochie, 7.50 uur leesmis voor de familie Fleurkens-Jenneskens. 7.50 uur leesmis voor'Willem Vollenberg. 7,50 uur weekdienst voor Pèeter Luyten. 7 uur avondmis, gesticht jaargetijde voor Gerardus Vergeldt Eerste Vrijdag van de maand, 7 uur leesmis voor Christina Stoffelen-Kroon. Saterdag: 7*50 uur leesmis voor de overleden familie Keysers-Smeets. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur nm. Misdienaars: W.Gooren en G.Cox. Tuinbouwvereniging In het vervolg wordt er slechts twee keer per week naar de veiling gereden, e'nwwel op Dinsdag en Vrijdag, De augurken moeten tussen kwart voor 7 en 7 uur aan de loods zijn, alle overige producten om half acht Postduivenvereniging, Uitslag vlucht: Chat el-etjonge duiven. M. Houben: l-3l-A1-49~53-59e pr H, van Ass: 2-9-10-30e prijs, J. Custers: 3e prijs. Fr.Roelofs:4-15-20-43-47e pr. J. Pouwels: 5-8e prijs. P. Arts: 6-14-16-23-26-27-38- 60e prijs. J. Cox: 7-11-12~46e prijs J, Arts: 13~35e- prijs Pr.Janssen:17e prijs. Teng Arts: 18e prijs. P, Cox: 21-54~56e prijs G. Cuppen: 22-42e prijs. Gebr. Geurts: 24-44-58e pri^s M.H. Arts: 25-61.-62e prijs. F. de Lauw: 26-29e prijs, Th.Teunissen: 32-33-34-39-50- 51-52e prijs. G. binders36-40-55e prijs, M.. Vergeldt: 37-48e prijs. H. Hendrix: 45e prijs. Jac,. Hendrikx: 57e prils. BAKSEN in het Gemeenschapshuis op ZONDAG 31 Juli a.s. Aanvang 6 uur nm. Orkest: Tonny Gramser. Te koop: W.b. Pullen van 10 en van 18 weken. Stamno. W-32 x W131 x 110 G, Linders en 215» van Hoof, tel.no,311

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1