fJSSELSTEIJNS NïfcUWSBLAD OS jaargang 4 no. 37 21 Juli 1966. Parochie H. Oda. Zondag*. 8e Zondag ha Pinksteren. 7 uur leesmis voor de parochie8.15 uur leesmis voor de familie Arts-Willémsé9.15 uur leesmis voor Wim Vollen- berg, 10.15' uur Hoogmis uit' dankbaarheid bij 80e ver jaar- Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Tielen- Houben. 7»30 uurweekdierst voor Peter Luyten. 7.30 uur leesmis voor Gerarda Noy - Janssen. 7.30 uur maanddienst voor Anna Arts - Janssen. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Wis- mans - Verstegen. Zaterdag: 7«30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Ver geldt - Geurts. Misdienaars: M. de Wit en P. Potten. Uitslag vlucht: Geldenaken, jonge duiven: Gebr.Geurts1-7~9-34-43-66e pr P. Arts: 2-4-5-22-35-39-54-62 63© prijs. J. Pouwels:3-24-3D-49-55e pu. P. Cox: 6-15-16-17-31-37-53-59* 60e prijs. H. van Ass:8-10-28-33-50e pr. Teng Arts: 11e prijs.' P.de Lauw: 12-20-21 e. prijs. Th.Teunissen:13-47-48e prijs. JC ox14-40-41-42-46-51-56- 58e prijs. M.Houben:18-l9-23-32-52-.68e pr J.Custers:25-65e prijs. Fr.Roelofs:26-29-38-45e pr. J.W.Hendriks:27e prijs H.Koonings:36-57-69e prijs. G. Linders: 44e prijs. M.Hendrikx: 61e prijs. Jac.Hendriks: 64e prijs. J. Arts: 67e prijs. Uitslag, vlucht: P.St. Max: Fr. Janssen: 1-18~19e prijs.. J. Ousters: 2-7-10-14e prijs. J. Arts: ,3-17-23-24e prijs. Pr.Roelofs: 4-5-27e prijs. Th.Teunissen:6-8-9-15-21e prijs J. Cox: 11-22e prijs. H. Steeghs: 12e prijs. Teng Arts: 13-16e prijs. G. Cuppen: 20e prijs. P. Cox: 25e prijs G. Linde®s: 26e prijs Pokvereniging "Eendracht" Bij voldoende deelname zal deze herfst door onze vereniging een fokveekeuring worden gehouden. Om een eventuele deelname te peilen is het noodzakelijk dat opgave wordt gedaan van het aantal dieren, waarmee men wil deelnemen. Ook zwartbont-fokkers kunnen hun dieren opgeven. Opgave tot uiterlijk Zondag 31 Juli bij seer. P. Litjens.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1