USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 4 no, 34. 30 Juni 1966. Parochie H. Oda, 3e Zondag na Pinksteren,. Zondag: 7 uur leesmis voor Harrie Poels, 8.13 uur leesmis voor de parochie, 9.13 uur leesmis voor Johanne's Keysers en-Gatha- rina Janssen., 10.1.5 uur.Hoogmis voor de overleden familie Rongen- van Asten. Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Cath. van. Lipzig - Geurts en Maria van Lipzig - ¥/illems. Dinsdag: 8 uur gezongen jaargetijde voor de overleden ouders Peeters- van Asten. Woensdag-: 8 -uur--leesmis voor Gerard Deters. Donderdag:7 uur avondmis, gezongen jaargetijde vqor Gerard en Willy Puts Vrijdag: 7*30 uur maanddienst voor Johanna Verlinden - Maessen. Zaterdag: 9 uur leesmis voor de familie van Beers. Misdienaars: W. Grienen en J. Bus, Bibliotheek. De bibliotheek is gedurende de'maanden Juli en Augustus gesloten. Op 1 September wordt deze weer geopend, maar dan wordt er zitting gehouden in de school en niet meer in het Gemeenschapshuis, Lagere school. De vacantie, welke inmiddels is begonnen, zal duren tot en met maan dag 15 Augustus a.s, Op dinsdag .16 Augustus, daags na Maria Hemel vaart, worden de kinderen weer op school verwacht. De klasindeling in het nieuwe schooljaar is als volgt: Klas 1a, Mej. R. Janssen, 1b, Mej.. W. Muysers, 2a, Dhr. H.v.d. Heuvel, 2b en 3b, MevrA.Geelen, 3a, Dhr. P.v.d. Kolk, 4," Mej, A. Nijssen, 5, Dhr. W. Verschuuren, 6a, Dhr. A.Steverinck, 6b, Dhr. L. Driessen, 29 leerlingen, 29 33 36 33 45 44 34 29 In totaal zal de school dan 314 leerlingen tellen. De beide eerste klassen zullen worden ondergebracht in de nieufife houten school. Daardoor zal geen gebruik meer behoeven te worden gemaakt van het onderkomen in gemeenschapshuis en gymnastiekzaal. Indien de werkzaamheden tijdens de vacantie voltooid zullen worden, zal de speelplaats dubbel zo groot worden. .L, J.B.-T. Op dinsdag 19 Juli gaan de M.B.L. On- J.B.T.B. een uitstap je maken naar het Belgische plaatsje Mol. Op de terugweg zal ook voor vermakelijkheid en ontspanning gezorgd worden, zodat het een gez« dag zal worden. Liefhebbers kunnen zich opgeven, vóór 7 Juli, bij het bestuur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1