IJSSELSTEiJNS NIEUWSBLAD II vmm J 3 9 Juni 1966 jaargang 4 no. 31 Parochie H.'Oda. 2e Zondag na Pinksteren, Zondag: 7 uur leesmis voor de overleden familie Vogel.s-Jeur.issen, 8,15 uur leesmis voor de communicanten, 9.15'uur leesmis voor Anna Janssen-Smeets, 10.13 uur Hoogmis voor de overle den familie Philipsen-GroetelaarsNa de Hoogmis de H.Sa cramentsprocessie. Maandag: 7*30 uur maanddienst voor Theo Geeret.s. Dinsdagt 7«30 uur maanddienst voor Hans van Dierendonck. Woensdag: 7»30 uur leesmis voor Anna Arts-Janssen, besteld door d,e buurt. Donderdag:? uur avondmis, jaargetijde voor Allegonda Janssen. Vrijdag: 7*30 uur maanddienst voor Peter Joh. van Dijck. Zaterdag: 7«30 uur maanddienst voor Marinus van Dijck. Misdienaars: Hovan Vught en Th.Bouten. Bibliotheek. In verband met de sacramentsprocessie Zondag a.s.is de bibliotheek deze week niet geopend. De boeken mogen derhalve dan ook drie weken ingehouden worden, alvo rens boete betaald moet worden. Mogen wij U er op attent maken dat tijdens de vacantie van de schooi de bibliotheek gesloten 'is- M B.. LSport c lub Op de kringsportdag afgelopen zondag in Venray, wist de sportclub van IJssdlst.eyn weer enkele prijzen mee naar huis te nemen, en wel "Ritmische oefeningen 3© prijs, 400 m. lopen Anny: Horrevoets 1e prijs, Estafette 4 x 80 m. lopen 1e prijs, 400 m. lopen Anny Potten 2e prijs. 80 m. lopen Anny Horrevoets 1e prijs, 80 m. lopen Anny Potten 2e prijs. Ruiterclub Op Pinkstermaandag waren onze ruiters te gast op het concours te Hulsberg. Het achttal leverde.wederom een prachtige prestatie, .ze wisten de 1e prijs in dë klasse licht in de wacht.te. slepen. Bij het springen klasse licht'behaalde J. Rongen de 8e prijs- Bij het springen B behaalde Fr.Yerheyen een 12e prijs. Bouwvakarbeidersbond IJsselsteyn. Op woensdag 15 Juni is er gelegenheid om' de vacahtiebonnen in te leveren van 6.30 uur tot 9»30 uur n.m., bij P. Janssen, schoolweg 2b te IJsselsteyn. DANSEN. DANSEN in het Gemeenschapshuis, op Zaterdag 11 Juni a.s. is er een dansavond. Aanvang 6 uur, Muziek: The Jetsv DANSEN. DANSEN.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1