jaargang 4no.30. IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 2 Juni 1966, Parochie H. Gda. 1e Zondag na Pinksteren,Drievuldigheidszondag. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8„15 uur leesmis voor Wim Bus, Martien Bus enechtgenote9.15 uur leesmis voor de familie Buise - Maessen, 10.15 uur Hoogmis besteld jaargetijde voor Fr. van Soest en Anna van Bracht. Maandag: 7*30 uur leesmis voor Anna Arts- Janssen, besteld door de bejaarden. Dinsdag: 7-30 uur leesmis voor een zieke, Woensdag: 8 Uur leesmis voor de familie Jenniskens-Poels. Dönderdag:Feest van het Allerheiligst Sacrameht, 7*30 uur leesmis voer Martnus Janssen, Francisca Swinkels en Frans Bressers. 7 uur n.m. avondmis voor Anna Mennen-Coppens. Vrijdag: 7*30 uur maanddienst .voor Johanna Verlinden-rMaessen. Zaterdag: 7«50 uur geen H. Mis, 10 uur plechtige H.Mis bij gelegen heid van het 50 jarig huwelijk van Philipsen-Groetelaars. A.s. zondag is de plechtige H.Communie onder de mis van 8.15 uur. Wij verzoeken om de banken vrij te laten voor de ouders en familiedMen van de communicanten. Na de Hoogmis is de plechtige Sacramentprocessie. Misdienaars: Willems ende Wit. Bejaardenvereniging, Uitstapje^ Qp WOensdag 8 Juni gaan de bejaarden per autobus naar Huize Doorn- en kasteel "De Haar"; te Haarzuilen bij Utrecht» Het kasteel "De Haar" is omringd 'door een prachtig park, en herbergt een schat van kostbaarheden, waaronder gobelins (14e en 15© eeuw) Meubels Bodewijk XIV, XV en XVI enz. Dit kasteel oorspronkelijk een ruïne, is in de 19© eeuw herbouwd door architect P.Cuypers, waaraan 20 jaar werd gewerkt. Bejaarden die mee willen gaan kunnen zich opgeven bij Fr.Claessens Ringweg 2tel.no.251, voor maandag 6 Juni. Gelieve voor eenmaal broodfmee tie nemen. Korfbalclub. Op het tournooi van 2e Pinkstet-dag in Meerveldhoven, behaalde de korfbalclub twee 2e prijzen. De senioren eindigden met 2 punten minder dan de club op de eerste plaats. De junioren II eindigden gelijk met de eerste plaats. Met 't doelen om de beslissing eindigden ze als tweede. Op 19 Juni neemt de korfbalclub deel aan 't tournooi in Venhorst. Ook dan hopen wij weer op een succesvolle dag. KIeut er s c ho olni euws Op maandag 6 Juni kunnen weer 2 klassen van de kleuterscMol de school bezoeken, dus alle kinderen kunnen de school weer dagelijks bezoeken.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1