IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 28 April 1966, laargang 4, 00.25. Parochie H. Oda. 3e Zondag na-Pasen, feest van de'H. Jozefarbeider Zondag: 7 uur le.esmis voor de familie "fellehberg-Verheyen, 8.15 uur leesmis voor de parochie, 9.15 uur leesmis voor de overleden familie Hendriks^Plinsénberg1015 uur Hoog mis voor de overleden familie'Janssen-Keysers Maandag; 7.30 uur weekdienst voor Theo Geerets. Dinsdag: 7«30 uur leesmis voor Gerarda Hubers-Arts Woensdag: 8-uur weekdienst voor Anna. Maria Arts - Janssen, Donderdag:7 uur avondmis, gesticht jaargetijde voor Petronella van Asten - Pouwels. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand,7.-30 uur maanddienst voor JohannaJVerlinden - Maessen, 10 uur huwelijksmis voor het "bruidspaar Gielen - Rongen, Zaterdag: 7»30 uur leesmis voor de overleèén familie van Vegchel- Verheyen. Misdienaars: Willems en de Wit. Bibliotheek. Zondag na de Hoogmis, tot een half uur daarna, is de bibliotheek geopend. Zitting houdt Dhr. P.v.d. Kolk. Koninginnedagviering Op zaterdag 30 April worden voor de kinderen van de lagere school weer kinderspelen gehouden, op het terrein naast het Gemeenschaps huis. De spelen beginnen om 9«30 uur. De kinderen worden op het schoolplein verwacht tussen kwart óver 9 en half 10.. Om- half 12 volgt de prijsuitloting en de tractatieuitdeling. Schoolnleuws Gedurende de laatste 2 schoolmaanden (Mei en Juni) is er op zater dagmorgen geen school meer. Zoals reeds eerden werd Vermeld, is hierdoor, een .begin'.gemaakt'met de invoering Van- de vrije zaterdag De zomervacantie "begint dit jaar-op 1 Juli-*en- zal op-wens van-de minister vanOnderwijs ongeveer 6 weken duren. Reeds nu attenderen" wij U op-de data van de kijkavonden van -9 en 10 Mei a.s.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1