jaargang 4no. 25 14 April 1966. Parochie H. Qda. Beloken Pasen. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen, 9.15 uur leesmis voor Harpie Ver geldt, 10.15 uur Hoogmis voor Anna Jahsseri-Smeets« Maandag: 730 uur maanddienst voor Marinus van Dijek. Dinsdag; 7*30 uur maanddienst voor Peter Joh. van Dijck, 10 uur huwelijksmis voorhet"bruidspaar Brouwers-Michéls Woensdag:.-- 7» 50 uur maanddienst voor Allegonda Janssen. Donderdag:7..5O uur leesmis ter ere van O.L. V^ouw, voor de familie Mulders Vrijdag: 7*50 uur weekdiènst voor Theo Geerets, 10 uur Hoogmis bij gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van Spreeuwenberg- van Hoof. Zaterdag: 7*30 uur weekdienst voor Anna Maria Arts - Janssen, 10 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Hendrikx - Flinsenberg. Midienaars: Crienen en Bus. L.V.B. Op woensdag 20 April houdt de L.V.Bé, een algemen vergadering om 8 uur, in zaal J. Bos, waarop al onze ledenworden uitgenodigd. De avond ziet er als Volgt, uit: Opening door de voorzitster, mededelingen, gezelschapsspelen, pauze waaronder ..de jaarlijkse loterij, waarbij Mevr .Vol lehb erg prijzen beschikbaar stelt. Ha de pauze kienen, eii sluiting. Ruiterclub* ue op Paasmaandag gehouden Military te Deurne, had als resultaat dat Jac. Lemmens de 14e prijs behaalde. Op zondag 17 April, wordt voor onze jeugdruiters het laatste onder deel ven de onderlinge wedstrijd gehouden, op het terrein bij JSmits. r De wedsttijd bestaat uit een dressuurproef en een cross-country. A.s. donderdag 21 April is de 'laatste ledenvergadering van dit seizoen, om 8 uur n,m. in het zaaltje Van de Boerenbond. Agenda: bespreking' zomerprogramma'bestuursverkiezing, kienen. Wij hopen dat alle leden aanwezig zullen zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1