jaargang a, no. 22. 7 April 1966. Parochie H. Qda. Hoogfeest van Pasen. Paaszondag: 7 uur leesmis voor de overleden familie Geurts-Peters, 8.30 uur leesmis voor Anna Smits-Weys, 10.15 uur Hoog mis voor de parochie-, 3 uur Lof. Paasmaandag:7 uur leesmis goor de parochie, 8.15 uur leesmis voor Jan Geurts, 9*15 uur weekdienst voor Johanna Verlinden- Maessen, -10.15 uur Hoogmis, jaargetijde voor Antoon Swinkels. 7*30 uur maanddienst voor Johanna Verlinden-Maessen. 8 uurweekdienst voor Maria Arts-Janssen. 7 uur avondmis, weekdienst voor Theo Geerets. 7.30 uur maanddienst voor Hans van Dierendonck. 7.30 uur leesmis voor Gerard Deters, 10 uur plechtige huwelijksmis' voor het "bruidspaar Geurts-Janssen. Misdienaars:Goorén en van Vught. Voor degenen die nog vergeten zijn hun zakje ven. de gezinsbijdrage en inschrijfbiljet in te "leveren, en ook voor die het vastenoffer nog niet hebben gedaan* zal Paasdag de bus nog eens achter in de kerk staan. Schoolnieuws Reeds nu delen.we de ouders van kinderen, die de eerste H. Communie op 19 Mei dóen, mede, dat er op maandag 25 April een oudersavond gehouden wordt in het Gemeenschapshuis. Op deze avond zal pastoor Bors uit Gri'endsveen komen spreken over de voorbereiding in Samen werking van school en gezin. Om U te helpen zullen aan de ouders hulpmiddelen meegegeven wórden.. Bibliotheek. De bibliotheek is geopend op tweede paasdag (maandag 11 April) na de hoogmisZitting houdt me,jM.Spreeuwenberg Fanfare Gedurende vele jaren heeft de fanfare reeds rondgangen gehouden om oude matrialen, zoals oud ijzer, papier én vowral lompen of vod den. Deze opbrengsten zijn voor onze vereniging van grote waarde, en voor U is het een mooie opruiming. Daarom wildé fanfare ook nu onder Uw aller aandacht "brengen dat er a.s. Zaterdag 9 April,-weer zulk een ophaaldienst gehouden wordt, hopende dat U een en ander vooraf hij elkaar zoekt, des te vlugger zal dit verlopen. Het bestuur is er U bij voorbaat zeer dankbaar voor. Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1