IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 32 jaargang 4 no.21 Parochie H. Oda. 2e Passiezondag of Palmzondag. Zondag: 7 uur leesmis voor de overlcfamilie Jaspers-Lenssen, 8o15 uur leesmis voor de parochie,9«15 uur weekdierst voor Anna Maria Arts-Janssen, 10.15 uur wijding van de palmen, hoogmis voor Theo Geerets» Maandag: 7«30 uur weekdierst voor Theo Geerets. Dinsdag: 7«30 uur weekdierst voor Johanna Verlinden-Maessen. Woensdag: 7*30 uur leesmis voor de overleden ouders Coenen - Spreeuwenberg. Donderdag:Witte donderdag, 5 uur leesmis voor de kinderen en ande ren, 8 uur plechtige dienst. Vrijdag: Goede vrijdag, s'avonds om 8 uur plechtige dienst. Zaterdag: Paaszaterdag, s'avönds om 11 uur wijding van het vuur, paaskaars en doopwater, om 12 uur plechtige nachtmis. Hoogfeest yan Pasen zijn de H.Missen om 7* 8.30 en 10.15 uur. Biechtgelegenheid: Dinsdag en Woensdag om 7 uur gezamekijke boe teviering. Donderdag en vrijdag vaii 6 tot 7 uur gelegenheid tot persoonlijke biecht. Van 7*30 "tot 8 uur gezamelijke boeteviering. Zaterdag wordt 'geen biecht gehoord. Misdienaars:' Hendriks en Potten. Palmzondag staat de .bus achter in de kerk voor de vastenactie, zoals de vorige zondag is bekend gemaakt. Tegelijkertijd worden degenen die hun bijdrage voor de gezinsbij drage per maand of per- kwartaal afgragen verzocht het zakje.van deze gezinsbijdrage eveneens in dezelfde bus te doen. Zij. die hun inschrijvingsbiljet nog niet hebben ingeleverd worden eveneens verzocht dit in deze bus te doen. Wil er wel voor zorgen dat geen Vastenoffer in zakjes voor de gezinsbijdrage wordt gedaan, of omgekeerd. Bibliotheek. Zondag 3 April a.s..is de bibliotheek/geopend na de. Hoogmis, tot een half uur na het einde der Hoogmis^ kwart voor 12);. Zitting houdt Dhr. v.d. Kolk. Met Pasen Is de binliotheek geopend op 2e paasdag (maandag 11 April)'na 'de Hoogmis, zitting houdt Mej.M. Sore euwenb erg Lagere school. De paasvacahtie begint op-paaszaterdag April. Op-paaszaterdag is er dus al geen school. De vac anti e~ duurt-, -tot en met Woensdag 20 April. We verwachten deki-ndèren dus- :weer op donderdag- 21 April op school.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1