2H- Maart 1966 jaargang J, no. 20 Parochie H. Oda. 1e Passiezondag, Zondag:- 7 uur.leesmis voor de overleden familie Pouwels-Vousten. 8.15 uur leesmis voor de parochie. 9?15 uur leesmis voor Gertruda Winnen - Arts. 10,15 uur Hoogmis voor Peter Joh. van Dij'ck. Maandag: 7-30. uur maanddienst voor Johanna Verlinden-Maessen. Dinsdag: 7«30 uur leesmis voor Gerard Arts en Gertruda van Ehcke- vort. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck besteld door de jachtckub IJsselsteyn. Donderdag:7 uur avondmis, weekdienst voor Johanna Verlinden-Maessen. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 7«30 uur gesticht jaargetijde voor Hendrikus van de Ven en Theo van de Ven. Zaterdag: 7»30-uurleesmis voor Hans van Dberendonck, besteld door de Montfortstraat Misdienaars: Willems en de Wit. Jongerenzesdaagse, ujje i^e ronde zal verzorgd worden door Pater Dr» v.d. Kley 0.F..M-, Het thema is zeer actueel, n.l. de eigen .verant woordelijkheid. Hoe zit het mét het biechten, en wat- is-eigenlijk de boeteviering. Is biechten nog nodig Of hoeft dat tegenwoordig niet meer Dag en plaats zullen op de bijeenkomst van woensdag bekend gemaakt worden. Meisjesgilde Zond_ag na de Hoogmis, oefenen van de .Lidwina-groep. Oudersavond. üp donderdag 31 Maart is weer de jaarlijkse ouders- avond in het Gemeenschapshuis.-,-aanvang -8 uur, De meisjes zullen deze avond verzorgen door zang, dans en'toheel. Tijdens de pauze is er een loterij, en er wordt een kop koffie aan geboden. Wij hopen dat vele ouders deze avond zullen bezoeken. Damesgymnastiekclub«- Met ingang van Maandag 28 Maart, is de gymnastiek voor gehuwde da mes voortaan om 8 uur nm. Handboogschutteri j A.s. dinsdag houdt de handboogschutterij haar jaarvergadering in cafe H. van Asten, aanvang"8 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1