jaargang 4- no.19» 17 Maart 1966 Parochie H. Qda. 4-e Zondag van de Vasten. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur leesmis voor^ de overleden familie Wismans - Gooren, 9*15 uur leesmis voor Harrie Vergeldt, 10.15 uur Hoogmis, gesticht jaar getijde voor Willem Spreeuwenberg en Margareta Vervoort. Maandag: 7*50 uur gesticht jaargetijde voor Peter Wilmse, Petronel- la-Litjens en hun zoon Simon. Dinsdag: 7-30 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck. Woensdag: 8. uur maanddi.enst voor Hans van Dierendonck. Donderdag:7 uur avondmis, weekdierst voor Johanna Verlinden- Maes- scn. Vrijdag: feest van O.L.Vrouw Boodschap, feestdag^van devotie, 7-30 uur gesticht jaargetijde voor pastoor Hillëbrandt. 7*30 uur n.m. (avondmis!) voor de xevende en overleden leden van de L.V.B, (Boerinnenbond) Zaterdhg: 7*30 uur-gesticht jaargetijde voor Albert Verheyen, Pe- tronella "Peters en Willem Verheyen. Misdienaars: Hendriks en Cox. AiS* 'rvrijdag is de 4e Ronde van de Jongeren Zesdaagse. Als inlei der zal komen, Dr.Marlet, en het thema zal zijn, Verkering en ver loving. De-ideeën van de Hedendaagse jeugdhieroveren de waarde ring daarvan. M.B.L. J.B.T.B. Culturele dap. 05'■donderdag 21 April zal in Sittard de culturele dag worden gehouden. Hier zullen de beste deelnemers van de ver schillende culturele concoursen met elkaar de strijd aanbinden voor een ereplaats, s'Avonds is hier ook nog een dansavond. Degenen, die hier naar toe willen gaan moeten zich vóór 26 Maart in verbinding stellen met de secretaris of secretaresse van M.B.L. of J.B.T.B. Autorally. Qp zondag 27 Maart zal een auto-rally worden gehouden. Deze rally wordt georganiseerd door de M.B.L. en de J.B.T.B, van de kring Venray. Aan dez$ rally mogen alleen deelnemen van de M.B.L. en J.B.T.B. Het inschrijfgeld bedraagt f.5,- pèr wagen. Nadere mede delingen komen de volgende week we.er in IJ DANSAVOND ih het Gemeenschapshuls, 2L„Zondag 20 Maart a.s. Aanvang 6 uur, Muziek. "De Mixed Stars.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1