IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 3 Maart 1966. jaargang n- no.17. Parochie H, Oda. 2 e Zondag van de basten. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8,15 uur leesmis voor Willem Vollenberg. 9^5 uur l^esu^s voor Gerard Deters. 10,15 uur Hoogmis'voor Hans van Dferendanek, "besteld door de "bouwvakarbeiderstond. Maandag: geen H. Mis... Dinsdag: 7»50 uur leesmis voor de overl.eden familie Litjëns-krans- sen. Woensdag: 8.15 uur le smis voor Willem Vollenberg. Donderdag:7 uur avondmis voor Willem Jacobs, Vrijdag: 7.30 uur leesmis voor de fam. Philipsen- v.d. Sterren. Zaterdag-: 7.30 uur leesmis voor Martinus Peeters. 1 Misdienaars: Hendriks - Potten, Stille omgang. De Stille Omgang voor .de kring Noord Limburg wordt gehouden in de nacht van 19 - 20 Maart, Deelnemers worden verzocht zo spoedig mo gelijk hun kaartjes te bestellen. Uiterlijk donderdag 17 Maart moeten wij de niet verkochte kaartjes terugzenden. De prijs zal f.9»50 zijn. Spoorkaartjes enz. zijn verkijrgbaar bij 1. Keysers £ovinckplesn 5? en S. Keysers, Kerkweg 2. LVB. (Boerinnehbohd) Op donderdag 10 Maart geeft Mej. Huys een demonstratie van fijne puddingen, om 7*30 uur in zaal Bos. Al onze leden zijn van harte welkom. K.V.P. Degenen die bij. de a.s. verkiezingen van de Provinciale Staten bij volmacht wensen te stemmen, kunnen dit opgeven bij het bestuur, Groene'Kruis. Het zuigelingen- en kleuterbureau is in Maart de 3© en 5© donder dag, dus 17 eu 31 Maart, dit geldt alleen voor deze maand. Bibliotheek, Zondag na de Hoogmis is de bibliotheek geopend tot 12 uur, zitting houdt-Dhr. P.v.d. Kolk.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1