IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 17 februari 1966 jaargang 4 no. 15 .Parochie H, Oda. Zondag van Quinquagesima - T^uur leesmis v, Anna Sïnits - Weijs, 8,15 maandd. v. Marinuê van Dijok, .9,15 maandd, v, Allegonda Janssen, i 0,15 Hoogmis v.d. Parochie Maandag 8 uur maandd,. v» Pter Joh, van Dijck Dinsdag 8 uur maandd, v. Hans v. Dierendock a.s, woensdag geboden vastendag, 8 uur wijding van de as, waarna uitdeling van askró4sjes evenals na de mis. 8,15 leesm. uit dank baarheid v.d, fam. Rongen - Wismans. 7 uur avondmis v.d, overl, fam, Wismans - G-ooren waarna uitdeling van askrmisjes. Donderdag, vrijdag en zaterdag geen H, Mis, J Misdienaars Hendriks^- Cox, Me is, j es Gil deH Zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Lidwina groep,. Denk vooral aan de contributie die velen nog niet voldaan hebben. o. xuj-xovheek, .Zondag na de hoogmis is de bibliotheek tot uiterlijk 12 uur geopend. Zitting houdt dhr. A. J„ Steve rink. - r Carnavalsoptocht', Tijdens de carnavalsoptocht zal er een rondgang worden gehouden ben bate van de kindertractatie De collectanten zullen herkenbaar zijn aan een bord wat voorop ge~ dragen wordt met het opschrift HIHDERTRACTATIS, Ruiterclub. Carnavalsmaandag om 10 uur voorm, wordt op de Ditsenbergweg het ou de genkrijden gehouden. Hier mogen alle paarden van IJsselsteyn aan mee doen. Wij zouden graag zien dat er veel belangstelling was, ook buiten de ruiterclub. B Q s R B 0 Carnavalsmaandag en.dinsdag is het kantoor van de boerenbond als~ mode het magazijn, na de middag gesloten. Misschien is het ond niet mogelijk om op deze 2 voormiddagen alle bestellingen uit te voeren maar wij hopen dat we dan op uwe mede werking kunnen rekenen, door desnoods zelf wat af te halen. Voor uw medewerking zijn wij U dankbaar en wij allen wensen U pret tige dagen toe.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1