3 Februari 1966. jaargang 4-, no. 13. Parochie H. Gdaf Zondag Septuagesima. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur leesmis voor Theo v.d. Ven, 9«15 uur leesmis voor Hans van Dieren- donck, besteld door de van Montfortstraat1.0.15 uur Ho.ogmis voor de overleden familie van Osch - Clephas. Maandag cn Dinsdag geen H. Mis. Woensdag: 8.15 uur leesmis voor de overleden familie Verstappen- Vervoort. Donderdag:7 uur avondmis voor Frans Jaspers en Maria Jaspers. Vrijdag en Zaterdag geen H. Mis. Misdienaars: G-ooren en van Vught. Meisjes Gilde. Zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de ödilia-groep in het club lokaal. Zondagmiddag om 2 uur bijeenkomst voor de leden van "De Regenboog" M.B.L.- J.E.T.B. Zaterdag 5 Februari uitwisseling met de afd. Volkel. Degenen die zich hebben opgegeven voor een gast mee te nemen naar het gezin, worden verzocht om uiterlijk 3*Ï5 uur in net Gemeenschapshuis aan wezig te zijn. s'Avonds begint het cultureel gedeelte om 7 uur.in Verloofden van de leden zijn ook welkom. Boerenleenbank Inladen op JeuRdspaarrekeniiiKeii JeugdspaarwetBlnnenkort wordt de wetsbepaling van kracht waarbij het maximale jaarlijkse spaar- bedrag op de jeugdspaarrekeningen wordt verhoogd. In afwachting hiervan is het reeds thans mogelijk om het maximum spaarbedrag te storten. Dit maximum bedrag is verhoogd van f'.200,~- tot f.300, per spaarjaar. Huwelijksgeschenk Prinses Beatrix. a_ -n1 Ook de Boerenleenbank-organi satie is ingeschakeld bij de geldelijke inzameling voor een natio- na.al huwelijksgeschenk voor Prinses Beatrix. Mocht U een geldelijke bijdrage wilden doen dan kunt U hiervoor bij onze bank terecht.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1