1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 22 jaargang 4, no.11. 20 Januari 1966. Parochie H* Oda. ?e Zondag na de Verschijnlng aes Heren 7 Uur leesmis voor de Overleden familie Le mmen s-Po e1s 8,15 uur leesmis voor dé overleden familie Jeurissen- Janssen. 9*15 uur leesmis voor de parochie. 10,15 uur Hoogmis voor de overleden familie GoUmans - Verheden. 7.50 uur leesmis voor Theo van de Ven. 7.3Ö uur leesmis voor de overleden familie Verstappen^ Vervoort 8,15 uur leesmis voor de over1«- familie Poonen# i? uur avondmis voor Antoon Van Oöch* 7,50 uur leesmis voor de familie Philipsèn- v.&*,öterrén* Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor Hans vah Dierendónck, besteld door de van Montfortstraa't10 uur huwelijksmis Voor het bruidspaar Vollenberg - van Well. Misdienaars»; Willems en de Wit. Meisjes Gilde. Zondagmiddag om 2 uur bijeenkomst voor de leden van de Donderdagavond bijeenkomst voor de Gdilia-gröep, óm 7»30 uur Marlet SpreeuwenbergBingweg 6. Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Damesgymnastiek» Voortaan is de gymnastiek niet om 8 uur, maar smaandagsavonds om half acht# K.V.P. Zondag a.s. 23 Januari zal de groslijststemming voor Aan de leden. het samenstellen van de lijsten voor de a.s. Provinciale Statenver kiezing pjbaats hebben. Het stembureau zal gevestigd zijn in het Ge meenschapshuis, en geopend van 7*30 tot 15 uur. Wij zouden onze leden er op willen wijzen de oproepingsbrief goed te lezen alvorens men komt stemmen. Deze oproepingsbrief moet bij de stemming worden meegebracht.Wanneer er leden zijn welke door ziekte bf andere omstandigheden persoonlijk niet kunnen komen stem men, kunnen hunn hui s genot en .de oproepingsbrief van hen ter stemming meebrengen. Voor de Statentering Horst verwacht men 5 verkiesbare plaatsen, hiervoor zijn geadviseerd de thans zittende Statenleden: Achten Horst, v.d. Broek Gennep, Emonts Horst» Loonen en Laurensse Venray. Wanneer dit advies in „grote lijnen bij de groslijststemming wordt Opgevolgd, zullen deze personen weer in de Staten terug keren. Wanneer wij als plaatselijk bestuur de leden een advies mogen geven (zie verder.)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1