IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 13 Januari 1966. jaargang 4 no.io. Parochie H. Oda. 2e zondag na de Verschijning des Heren. Zondag: 7 uur leesmis voor Hans van Dierendonck, "besteld door het personeel vanGooren. 8,15- uur leesmis voor de parochie. 9,15 uur leesmis voor intentie van de familie Knippenberg- Janssen» 10,15 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Frans van Soest en Anna van Bracht. Maandag: 7,50 uur maanddienst voor Peter Joh. van Dijck, Dinsdag: 7,30 uur leesmis voor de familie Nellen - Rutten. Woensdag: 8,15 uur maanddienst voor Hans van Dierendonck. Donderdag:10 uur Huwelijksmis voor het bruidspaar Verhoeven- Fhilipsen. 7 uur avondmid voor Antoon Jenniskens en Wil- helmina van de Pas. Vrijdag: 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen - Groetelaars. Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor fam. Fleurkens-Teunissen, 10 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Goumans - Verheyen. Misdienaars: Hendriks- en Cox. Vrijdag 21 Januari is de 3e les van de cursus voor gehuwden, les gever is aalmoezenier Heymans. Ge zinsbi J drage Ihschri^fbil^etten., De vorj_ge wee^ zijn de inschrijfbilJetten voor de gezinsbijdrage 1966'verzonden. Gaarna ontvangen wij deze a.s. ZONDAG 16 JANUARI van U terug. Daartoe 'zal a.s. zondag in de kerk de offerbus worden geplaatst. Mogen wij vragen om het inschriJfbilJet volledig in te vullen en om zowel Uw administratie als die van ons zo makkelijk mogelijk te maken, willen wij U vragen om indien enig zins mogelijk, Uw bijdrage te laten afschrijven van Uw rekening bij de Boerenleenbank. Bij voorbaat dank. K.M.G. Zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Lucia-groep. Zondagmiddag om 2 uur bijeenkomst voor de Lidwina-groep. Willen alle leden aan de contributie denken, en kom allemaal voor bespreking oudersavond. Maandagavond om half 8 bijeenkomst voor de Odilia-groep bij Mariet Spreeuwenberg, Ringweg 6. SUB - loten zijn verkrijgbaar bij Fred van Dierendonck, Jan Poelsweg 13. f.1,25 per lot, 5 kansen. Bij aankoop van 10 loten, gratis coupn en speldje.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1