6 Januari 1966. jaargang 4, no. 9. j.b.t.b; Parochie H, Qda. 1e Zondag na Driekoningen. Peest v.d. H. Familie. Zondag: 7 uur leesmis voor Henricus Maessen,.Maria Maessan-Mans^ en Jac. Maessen.- 8,1.5 uur leesmis voor de overleden fami lie Jeurissen - Janssen. 9,15' uur leesmis voor de parochie, 10,19 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Anna Maria Hel legers - Creemers. Maandag: 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Albert ï'leurkens en Eli sabeth Claessens. u Dinsdag: 7,30 uur maandienst voor Allegonda Janssen, Woensdag: 7,30 uur maanddienst voor Marinus van Dijck. Donderdag:7 uur avondmis, leesmis voor de overleden familie Helle gers-Maas. Vrijdag: 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Petrus Mulders en Maria Thissen. - Zaterdag: 7,30 uur leesmis voor August v.d. Riet, Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Misdienaars: Crienen - Bus. Meisjes Gilde. Zondagmiddag om 2 uur bi jeenkomst voor de leden van de ,!Regehboögn Denken jullie aalemaal aan de contributie^ deze is f.2,— per kwar taal, Aan de leden, en alle jongens uit IJsselsteyn» bondag zal op -het terrein aan de Paardekopweg de veldloop gehouden worden die voor iedereen toegangkelijk is. j Bijeenkomst 1.30 uur n.m. bij P.J, van Hoof., Het bestuur verwacht een goede opkomst, en wenst de deelnemers een sportieve- middag, toe. Het inschrijfgeld bedraagt f .1, M.B.L. J.B.T.B. Voor deelname aan het Culturele concours op Woensdag 26 Januari in het Gemeenschapshuis te IJsselsteyn, kan men zich nog opgeven' tot a.s. V/oensdag Korfbalclub., Vrijdag 7 Januari is er ledenvergadering voor alle.senioren1 en juni oren, in de loods bij H.Gooren. Komt allemaal, het is z.eer belangrijk aanvang 7 uur. - -h De meisjes die nog een rokje thuid hebben worden verzocht dit mee te brengen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1