23 December 1965- jaargang 4 no. 7. Parochie H, Qda. Zondag onder het Octaaf van Kerstmis. Zondag: 7 uur leesmis voor Peter Rongen. 8,15 uur leesmis voor Gerardus, Harry en Antonetta Vergeldt. 9?15 uur leesmis voor intentie van de fam. Jeurissen-Janssen, 10,15 uur Hoogmis voor de Parochie. Maandag: 7-30 uur gesticht jaargetijde voor Wilhelmina Claess'ens- Michels. Dinsdag: 7*30 uur leesmis voor Gertruda Swinkels. Woensdag: 7*30 uur weekdienöt voor Hans van Dierendonck. Donderdag: 7 uur avondmis voor de familie Fleurkens-Teunissen* Vrijdag: 7*30 uur leesmis voor Harry Verhees en Johanna.Philipsen Zaterdag: Nieuwjaarsdag, 7 uur leesmis voor de familie Wilmse-Ver- heyen, 8.15 uur leesmis voor Justinus Koppens en Lucia v.d. Broek, 9-^5 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck, be&teld door de jachtclub IJsselsteyn, 10.15 uur Hoogmis voor de Parochie. Zowel op de Vrijdag voor Kerstmis als op de vrijdag voor Nieuwjaar is dispensatie verleend in de vasten- en onthoudingswet, zodathet op beide dagen geoorloofd is vlees te eten. Misdienaars: Hendriks en Potten. Meisjes Gilde. Zondag 26 December is er geen bijeenkomst voor de leden van de "Regenboog" Inwoners van IJssdlsteyn. Herinnert U zich de bliksemactie van de Fanfare verleden jaar nog Weet U nog wat U toen gepresteerd hebt Ditmaal vraagt het Dameskoor Uw speciale aandacht, Nee, niet om geld maar om leden. Willen wij iets goeds kunnen brengen dan moeten wij meer leden hebben. Dames van 14- jaar en ouder steunt het dameskoor en wordt lid. Gok ge trouwde dames zijn van harte welkom, Kom eens luisteren op onze ?i/ekelijkse repetitieavond op Dinsdag in de Kerk om 8 uur, en geef U op als lid. Dame's gymnastiek. In verband met Kerstmis is er deze week geengymnastiek. Dus tot maandag 3 Januari 1965, om 8 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1