IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 4 no. 6 16 december 1965 Parochie EL Gda 4e zondag van de advent. Zondag Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 7 u. lees. v.d. overl. fam. Lemmens - Poels; 8,15 u leesm. v* Renier, Jo en Antoinette Swinkels; 9,15 u. leesm. voor Gerardus Vergeldt en Harry en Antonette Vergeldt. 10,15 uur Hoogmis v.d. Parochie. 7,50 leesm. v. Henricus Maessen, Maria Maessen - Mans en 7,50 u- Ireekd. v. Hans van Dierendonck Jacques. 8,15 ii. leesm. v. Antoon van Asten 7,u avondmis v.d. overl. fam. Verhalle 7,15 li. leesm. v.d. fam. Nellen - Rutten Hoogfeest, van Kerstmis 12 uur Nachtmis v.d. Parochie 5 uur 2e nachtmis v. zekere intentie 8 uur dageraadsmis: leesm. v. Marinus van Dijck 10 uur Hoogmis best. jaarg. v. Gerrit van Dijck 5 uur plechtig lof. Deze week zullen we weer boeteviering houden en wel woensdag en donderdag van 6 tot 7 uur, terwijl op deze dagen gelegen* heid om privé te biechten is.van 7 tot 8 uur. Vrijdag is gelegenheid tot privé biechten van 6 tot 8 uur. De uitsalg van de gehouden enquete betreffende het uur van de nacht mis was als volgt: voor 12 uur waren 55 stemmen; voor 4 uur 5 stemmen, voor 5 uur 52 stemmen en blanco 8 stemmen. We zullen trachten iedereen enigszins tegemoet te komen door Zowel om 12 als om 5 uur een dienst te houden. 1gezinsbijdrage regeling. Op 1 januari zouden we gaarne de eindstand van de gezinsbijdrage in 1965 bekend maken en om dit administratief rond te krijgen, die nen de bijdragen voor -Kerstmis binnen te zijn. Daarom zijn de maand en kwartaal betalers die per offerbüs hun bijdrgge doen reeds nu een zakje gestuurd met het verzoek bm dit a.s. zondag 19 december in de bus te'doen. Mogen wij heh die nog niet meededen met de gezinsactie 'vragen om alsnog a.s. zondag hun bijdrage in de offerbus te deponeren. De maand- en kwartaal betalingen die via de boerenleenbank worden 'ge daan zullen de komende week worden afgeschreven van de rekening. Misdienaars deze week zijn Willems en de Wit.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1