IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 4, no. 5. 0 December 1965* Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. 3e Zpndag van de Advent. 7 uur leesmis voor de Parochie, 8.13 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie P. van Vegchel, 9*15 uur leesmis voor Peter Jo&. van Dijck, 10.13 uur Hoogmis, best. zieledienst voor Berbard Verheyén en Anna Marcel lis. 7*30 uur leesmis voor Antonetta Smeets - Vergeldt. 7.30 uur leesmis voor Hendrikus van de Ven, 7.3O uur weekdienst voor Hans van Dierendonck. 7 uur. avondmis, maandienst voor Peter Joh. van Dijck. 7.30 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. 7.30 uur maanddienst voor Hans van Dierendonck. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur. Deze week zijn Woensdag Vrijdag eh Zaterdagquatertemperdagen, alleen vrijdag is geboden vasten en onthoudingsdag. Nachtmis met Kerstmis. Zoals U wellicht bekend is wordt met Kerst mis door iedere priester niet meer zoals voorheen 3 maar 1 H. Mis opgedragen per keer. Hierdoor wordt de nachtmis niet langer dan een normale Hoogmis. Cm nu te weten te komen welke tijd het meest ge schikt is voor onze Parochie, is aan dit blaadje een enquete-formu- lier toegevoegd.'Mogen wij U vragen om dit formulier A.s. Zondag ^2 December mee r±cde kerk té brengen en in de offerbus te deponeren dTë~daarvoor zal worden gereed gezet. Gelieve Uw uur van voorkeur aan te kruisen, maar mocht U het tijdstip onverschillig zijn dan vragen wij U om het formulier toch mee te brengen, maar dan niets in te vullen. Meisjes Gilde. Dinsdagavond is er voor de leidsters training in Leunen, aanvang 7.30 uur. We gaan handenarbeid doen en hopen dan ook dat je er zoveel mogelijk naar toe gaat. Donderdagavond om 7 uur bijeenkomst voor de Odilia-groep. Denken jul lie allemaal aan de contributie, want het jaah loopt ten einde, en er i9 nogal wat achter. M.B.L. tiflpnriqer om 7«30 uur is er een bijeenkomst van de junioren in zaal Bos. Ri*r vomt Juffrouw Driessen een spreekbeurt houden over beroepsmogelijkheden. Hiervoor worden geen uitnodigingen meer verzonden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1