18 November 1965» jaargang 4 f no.2 Parochie H. Qda. '24e en laatste zondag na Pinksteren» Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie* 8*15 uur- leesmis-uit dankbaarheid voor de familie hemmens Maas* 9*^5 uur leesmis voor de overleden familie Stevens - Smeets. 10.15 uur Hoogmis besteld_e zieledienst voor Johannes Peeters en overleden familie. Maandag: 7»30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Wis man s Philipsen Dinsdag: 7-30 uur gezongen jaargetijde voor Theodora Winnen - Hol- termans. Woensdag: 8 uur, speciaal vo.or de kinderen, leesmis, weekdienst voor Hans van Dierendonck. Donderdag:10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar van de Berkmortel - Strijbos, 7 uur avondmis, gezongen jaarge tijde voor Anna Smits, - Weys. Vrijdag: 7-30 uur weekdienst voor Peter Joh. van Dijck. Zaterdag: 7-30 uur gezongen jaargetijde voor Maria Janssen-Winnen, 7 uur avondmis voor de levende' en overleden leden van de Limburgse Vrouwenbeweging- Gelegenheid om te biechten van 6 tót 7 uur nm. Misdienaars: Hendriks en Potten, Meisjes Gilde. Willen alle, leder/er aan denken Zondag na de Hoogmis, hun St.Nico- laaspakje in te leveren in het clublokaal. De groepen Regenboog en Lidwinapakjes van f,1,50, de groepen Lu cia en Odilia pakjes van'f,2,— De it# Nicolaasavond is donderdag 25 Novembet, in het zaaltje van de Boerenbond. Voor de leden van de Regenboog en Lidwina van 7- "tot 8 uur, voor de leden van de Lucia- en Odilia groep, van 8 tot 9-30 uur. DANSEN. DANSEN op ZONDAG 21 November houdt de' Carnavalsvereniging "PEELPPUZEHBAL" in het Gemeenschapshuis, aanvang 6 uur MUZIEK:- "De -Valkos;ï Prins en Raad van Elf zullen aan .deze avond bezoeken, DANSEN DANSEN

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1